Werken met Wajongers

Werken met Wajongers
4 november 2016 Admin

Laatste update: 7 december 2016, 16:53

De land- en tuinbouw kent een diversiteit aan arbeidskrachten. Mannen, vrouwen, ouderen, jongeren, autochtonen, allochtonen én mensen met een arbeidsbeperking. Deze laatste groep blijft relatief onderbelicht, terwijl de land- en tuinbouw juist een plek kan bieden aan hen. Bovendien willen deze mensen graag hun talenten benutten en laten zien wat ze kunnen. Deze potentiële werknemers, veelal met een Wajong-status hebben een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Dit vraagt om extra ondersteuning en inspanning van de werkgever, waarbij de focus ligt op werken naar vermogen. In onderstaande brochure, voor ondernemers – door ondernemers, vindt u eerlijke praktijkverhalen van ondernemers die met Wajongers werken. U krijgt praktische tips en er wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden die hierin worden geboden.

De kennisbank arbeid bevat ook een pagina met informatie over de tegemoetkomingen waar werkgevers gebruik van kunnen maken indien ze een Wajonger in dienst nemen of hebben.
Daarnaast hebben wij tools ontwikkeld die werkgevers kunnen gebruiken als zij overwegen om met een Wajonger te gaan werken of wanneer zij een Wajonger met succes willen inzetten.

0 Reacties

Laat een reactie achter