Werken met internationale medewerkers

Laatste update: 21 oktober 2022, 15:10

Werken met internationale medewerkers

Van werving tot zorgverzekering, en van modelovereenkomsten tot huisvesting. Op deze pagina tref je alle informatie en relevante verwijzingen over werken met internationale medewerkers. Klik direct door of scroll verder over deze pagina.

Toch nog vragen? Neem gerust contact op via ons contactformulier, mail naar info@werkgeverslijn of bel naar 088 – 888 66 88.

fruittelers met internationale mederwekers

 Werving en selectie

Op zoek naar (internationale) medewerkers? Het begint vaak bij werving en selectie. Werving en selectie is het proces rondom het selecteren van een nieuwe medewerker. Het aannemen en inwerken van een nieuwe medewerker kost veel tijd. Een gedegen aanpak aan het begin en zelfs al in het voortraject van de nieuwe arbeidsrelatie voorkomt problemen en onduidelijkheid later.

Wij hebben een aantal tips op een rij gezet in de tool ‘Werving & selectie’, maar kijk ook ons webinar over het kiezen van juiste personeel terug.

Direct op zoek naar gemotiveerde kandidaten uit de Europese Unie?  Seasonalwork is een vacaturesite van LTO Arbeidskracht voor internationale medewerkers binnen de agrarische sector.

vollegrondsgroenteteelt en werknemers

 

 Arbeidsovereenkomst afsluiten

Heb je de juiste werknemer gevonden, dan is het tijd om een arbeidsovereenkomst te sluiten. Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

In veel sectoren hebben werkgevers en werknemers een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) gesloten. Indien werkgevers en werknemers een cao hebben afgesloten, geldt deze ook voor internationale werknemers. Deze rechten en plichten hebben betrekking op zowel de arbeidsvoorwaarden als de werkomstandigheden. Het gaat daarbij om: loon, vakantietoeslag, vakantiedagen, verlof, werktijden en arbeidsomstandigheden.

Wij maakte verschillende voorbeelden van arbeidsovereenkomsten voor diverse cao’s in de agrarische sector. Niet alleen in het Nederlands, maar ook beschikbaar in o.a. Pools en Engels.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Op onze themapagina Arbeidsovereenkomst krijg je antwoord op vragen als: “Hoe zorg je voor een passende arbeidsovereenkomst? En is het mogelijk om een medewerker in eigen dienst flexibel in te zetten?”, maar vind je ook een webinar over afspraken op papier.

  Verloningen en betaling

Wanneer je een nieuwe medewerker in dienst neemt, stel je de functie vast die hij of zij gaat vervullen. Wanneer jouw bedrijf onder een van de cao’s valt dan dien je onder andere bij de loonbepaling rekening te houden met de afspraken uit de betreffende cao. Je hebt de functienaam nodig om het bijbehorende loon te bepalen. Om een functie correct te kunnen indelen in een salarisgroep, staat in iedere agrarische cao een functieraster. Meer hierover vind je in het artikel functie-indeling en loon.

Iedere werknemer vanaf 21 jaar moet ten minste het Nederlands wettelijk minimumloon en vakantiebijslag krijgen. Ook als het gaat om internationale werknemers die je inhuurt of via aan- of onderaanneming laat werken, bent je er verantwoordelijk voor dat zij minstens het minimumloon krijgen.

Belasting voordeel

De cafetariaregeling biedt belastingvoordeel voor agrarische werkgevers en buitenlandse seizoenarbeiders. Vanaf 1 januari 2022 gelden vernieuwde afspraken tussen LTO Nederland en de Belastingdienst, deze vind je direct in de Brochure Cafetariaregeling 2022. 

 Huisvesting

Voor internationale werknemers wordt de kwaliteit van huisvesting een steeds belangrijker argument om te komen werken in Nederland. De huisvesting moet dan natuurlijk wel in orde zijn. Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen waarborgt de kwaliteit van huisvesting.

Lees meer over huisvesting in de kennisbank

Agrarisch Keurmerk Flexwonen

Wil je jouw huisvesting ook laten certificeren? Op onze pagina Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF) vind je een stappenplan. Benieuwd welke werkgevers je al voor gingen? Bekijk het register AKF.

Agrarisch Keurmerk Flexwonen

Scholing en ontwikkeling

Scholing en ontwikkeling van medewerkers kan bijdragen aan een hogere productiviteit, meer kwaliteit en een hogere betrokkenheid van het personeel. Structurele scholing in de Nederlandse taal is belangrijk om de veiligheid en kwaliteit van het werk te waarborgen.

Door medewerkers perspectief te bieden met behulp van een persoonlijk ontwikkelprogramma (POP) zullen ze eerder geneigd zijn om te blijven. Deze routekaart geeft informatie over de stappen die je kunt doorlopen om te komen tot een POP en waar een scholingsadviseur je bij kan helpen. Naast het leren van het vak is het leren kennen van de Nederlandse taal en cultuur ook een belangrijk onderdeel van de POP. Het ontwikkelen van een medewerker is een traject van langere duur: denk hierbij aan ongeveer 5 jaar.

Financiering en subsidieregeling
Als je werkzaam bent in de glastuinbouw kun je kijken naar het scholingsaanbod van Kasgroeit voor internationale werknemers. De begeleiding van Kasgroeit is kosteloos voor bedrijven die vallen onder de cao glastuinbouw. Er zijn mogelijkheden om een subsidie te ontvangen voor de scholingskosten die je als ondernemer maakt. We hebben ze voor je op een rij gezet op de pagina Subsidiemogelijkheden voor scholing – Werkgeverslijn.

 Aanvragen burgerservicenummer (BSN)

Inschrijven bij de Basisregistratie Personen (BRP) is verplicht wanneer een internationale medewerker langer dan 4 maanden in Nederland werkzaam is. Gaat het om een internationale medewerker die niet langer dan 4 maanden in Nederland blijft (niet-ingezetene) en heeft hij nog geen burgerservicenummer (BSN)? Dan dient hij zich in te schrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Niet-ingezetenen kunnen zich inschrijven in het RNI bij inschrijfvoorzieningen bij 19 gemeenten in Nederland. Dit zijn Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland en Zwolle. Arbeidsmigranten moeten zich voor inschrijving in persoon melden met een geldig legitimatiebewijs. Zij moeten ook hun woonadres in het land van herkomst aanleveren.

Bij inschrijving aan het loket ontvangen niet-ingezetenen direct hun toegekende burgerservicenummer (BSN) en een afschrift van de opgenomen persoonsgegevens. De inschrijving is gratis. Het is ook mogelijk om als werkgever met meerdere internationale medewerkers tegelijk naar het kantoor te gaan. Het maken van een afspraak is dan verplicht.

Het is gewenst om zo snel mogelijk een afspraak te maken bij een inschrijfvoorziening zodat je snel in het bezit bent van het burgerservicenummer van jouw werknemers. Wanneer je de arbeidsmigranten bijvoorbeeld inzet als piekarbeider moet je hen namelijk binnen vijf werkdagen na de start van het dienstverband hebben aangemeld. Aanmelden kan alleen met een BSN. Gebeurt de aanmelding niet binnen vijf werkdagen, dan vervalt het recht op de Colland premievrijstellingen.

 

 Zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont en werkt is verplicht om een Nederlandse zorgverzekering te hebben. Dit is dan wel de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf, maar als werkgever ben je er wel bij gebaat als werknemers goed verzekerd zijn. Op onze themapagina Zorgverzekering voor arbeidsmigranten vind je relevante informatie en tips.

Wist je dat in de praktijk ondernemers vaak opdraaien voor de zorgkosten van de werknemers? Daarnaast kunnen werknemers zonder zorgverzekering een boete krijgen van het CAK. Jouw werknemers direct aan een zorgverzekering helpen? Regel het eenvoudig via LTO Arbeidskracht.

Werk je met werknemers via een uitzendbureau? Je leest er meer over in het artikel Zorgverzekering voor internationale werknemers via het uitzendbureau.

En dan nog even dit..

Handreiking ‘werken met nieuwe internationale werknemers’

In de coronatijd lopen zaken anders dan ‘normaal’. Veel ondernemers vragen zich af hoe ze met deze situatie om moeten gaan. Deze handreiking legt uit welke regels op welk moment van toepassing zijn en geeft concrete adviezen ter voorkoming van een corona-uitbraak op jouw bedrijf. Lees verder en download de handreiking met praktische tips en adviezen of bekijk de video van René Simons ter inspiratie.

Werkgeversverklaring nodig? Download de werkgeversverklaringen hier in verschillende talen. Benieuwd hoe het zit bij de grens? Bekijk onze grenzenpagina.

Vanuit LTO Nederland en de aangesloten vaktechnische organisaties is er veel aandacht voor het werken met internationale werknemers. Meer informatie daarover vind je in het masterplan Internationale werknemers van Glastuinbouw Nederland en het tienpuntenplan van LTO Nederland.