Werken met arbeidsmigranten

Laatste update: 27 mei 2020, 16:07

Vraag: Mijn buitenlandse werknemers, arbeidsmigranten, willen graag hard werken in de periode dat ze hier zijn maar willen ook graag voor een wat langere periode “naar huis” kunnen. Zijn er mogelijkheden om uren te compenseren?

Antwoord: De agrarische cao’s zijn ingericht op het flexibel inzetten van personeel. Het is dan ook mogelijk om overuren in een rustigere periode uren te compenseren.

Cao Glastuinbouw

In de cao Glastuinbouw kan worden gewerkt met het jaarurenmodel, in dit model kan de werkgever vier weken van 0 uren aanwijzen. In die periode kan de werknemer dus naar zijn thuisland gaan, terwijl hij wel loondoorbetaling ontvangt en op die manier de overuren compenseert (zie artikel 19 lid 9 in het cao-boekje).

Cao’s Open Teelten en Productiegerichte Dierhouderij

De cao’s Open Teelten en Productiegerichte Dierhouderij werken ook met een jaarurenmodel/ jaarrooster. In dit rooster kan een periode worden opgenomen waarin de werknemer naar zijn thuisland gaat en dus niet werkt. In een andere periode kan de werknemer dan meer werken, zodat hij uiteindelijk wel de overeengekomen uren per jaar werkt.

Onbetaald verlof/vakantiedagen

Wil de werknemer een langere periode naar huis dan kan hij uiteraard met zijn werkgever afspraken maken over het opnemen van vakantiedagen of onbetaald verlof. Binnen verschillende Cao in de agrische sector wordt dus rekening gehouden met arbeidsmigranten. Wilt u hier meer over weten neem dan contact met ons op.