“Wees zuinig op regeling piekarbeid”

“Wees zuinig op regeling piekarbeid”
2 april 2019 Maartje Jager

Als sector zijn we natuurlijk heel zuinig op ons personeel. Naar de toekomst toe moeten we ook zuinig blijven op onze regelingen, zoals de regeling piekarbeid. Dit om de concurrentie met het ons omringende buitenland vol te kunnen houden. Een piekarbeider is een werknemer die gedurende maximaal 8 aaneengesloten weken routinematige seizoensgebonden werkzaamheden in de agrarische sector uitvoert. De regels voor de regeling Piekarbeid vindt u in de cao of op www.werkgeverslijn.nl/piekarbeid.

Het grote voordeel van deze regeling is dat de zogenaamde “wig” (=verschil tussen totale loonkosten en netto loon) klein is. Dit komt vooral omdat er geen pensioenpremie en Colland-premie afgedragen hoeft te worden. Daarnaast mag een piekarbeider op WML-niveau (wettelijk minimumloon) beloond worden en kunnen de vakantiedagen en vakantierechten afgekocht worden met een toeslag van 20% op WML. Ook mag deze toeslag benut worden om te verrekenen met de cafetariaregeling. Door al deze punten blijft de wig klein.

Dit is belangrijk voor onze concurrentiepositie met het buitenland. In zowel Duitsland als België is de wig veel kleiner. Bij de zogenaamde 65-dagen-regeling in België komen de totale loonkosten voor seizoenarbeid in de tuinbouw per uur uit op iets onder de 10 euro per uur terwijl de netto beloning rond de 8 euro uitkomt. En de regeling mag gedurende 65 dagen per jaar (maximaal 475 uur) per jaar worden toegepast. De Nederlandse werkgever heeft in de vergelijking van de regeling piekarbeid en de Belgische 65-dagenregeling 40 % hogere loonkosten. Duitsland heeft soortgelijke speciale regelingen met een kleine wig. Gelukkig is daar nu wel het WML ingevoerd.

Door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) dreigt de wig nog groter te worden. Door de WAB is een transitievergoeding verschuldigd vanaf dag 1 en wordt het verschil tussen de hoge een lage WW-premie minimaal 5%. Laten we daarom ons geluid laten horen tegen de invoering van de WAB,, zuinig zijn op onze regelingen voor seizoenwerk en doorgaan met het automatiseren van routinewerk zoals plukrobots. Daarnaast staan we als werkgevers aan de lat om goed werkgeverschap in de praktijk te brengen zodat werknemers graag voor onze bedrijven blijven kiezen.

 

Herman Bus – Beleidsmedewerker arbeid NFO 

 

 

0 Reacties

Laat een reactie achter