Open Huisvesting op agrarische bedrijven

Laatste update: 23 mei 2022, 11:23

Samen sterk voor huisvesting van internationale werknemers

Met het huisvestingsbeleid en ruimtelijke ordening in je portefeuille komt er veel op je af. Er is landelijk een groot te kort aan huisvesting. Ook in de land- en tuinbouw is het aanbod van kwalitatieve huisvesting voor internationale werknemers een probleem. Gemeenten worstelen met het bieden van ruimte voor deze huisvesting, terwijl werkgevers hierom staan te springen. Graag brengen we beide partijen met elkaar in gesprek. Zou je graag eens kijken bij huisvesting op een agrarisch bedrijf en in gesprek komen met belangenorganisaties, werkgevers en werknemers? Meld je dan aan voor de Open Huisvesting tijdens de Week van de Huisvesting van 12 t/m 25 mei 2022. Wij ontmoeten je graag!

 Schrijf je direct in

huis

Webinar

Webinar ‘Aan de slag met huisvesting voor internationale werknemers’, woensdag 25 mei 2022, 11-12 uur

De Week van de Huisvesting sluiten we af met een praktisch ingestoken webinar. Wat heeft de Week van de Huisvesting ons opgeleverd? Welke oplossingen zijn er om voldoende, kwalitatieve huisvesting te realiseren? In het webinar geven Steve Fok en Jules Sanders praktische tips aan gemeentes, bestuurders en ondernemers om aan de slag te gaan. Daarbij zullen ze ook de online kennisbank presenteren.

Tip: schrijf je óók in voor het webinar als je niet in de gelegenheid bent om live mee te kijken. Je ontvangt dan na afloop een terugkijklink.  

Open Huisvesting

Neem een kijkje bij een AKF-gecertificeerde agrarische ondernemer 

Tijdens drie Open Huisvestingen bieden wij gemeentes, bestuurders, beleidsmakers en de pers de kans om een kijkje te nemen en in gesprek te gaan met een werkgever die gecertificeerd is met het Agrarisch Keurmerk Flexwonen. Gedurende twee uren geeft de ondernemer, soms samen met werknemer, een rondleiding over het bedrijf en de huisvesting voor internationale werknemers; en gaan we graag met elkaar in gesprek.

De inschrijving voor de Open Huisvesting is helaas gesloten. Je kunt je dus niet meer aanmelden.

Data en locaties

 • Maandag 16 mei 2022, 10-12 uur, Haneman Biofruit in Winssen (inschrijving gesloten)
  Haneman Biofruit is met ruim 23 hectare boomgaard één van de grotere biologische fruitteeltbedrijven in Nederland. Gunstig gelegen tussen de boomgaarden zijn in 2017 in de loods vijf appartementen gerealiseerd voor veilige en kwalitatieve huisvesting. Ook voor kort verblijf zijn er sinds 2020 woonunits geplaatst voor internationale medewerkers. 
 • Woensdag 18 mei 2022, 10-12 uur, Verdonk Broccoli in Wervershoof (inschrijving gesloten) 
  Verdonk Broccoli teelt ongeveer 3,4 miljoen broccoli per jaar op 300 hectare. Voor haar internationale werknemers heeft Verdonk Broccoli vier jaar geleden op het eigen erf een oud kantorencomplex opgekocht en omgebouwd tot hotel. Iedere werknemer heeft een eigen slaapkamer en per vijf personen is er een keukenblok, wc en douche. In totaal zijn er dertig slaapkamers.  
 • Donderdag 19 mei 2022, 14-16 uur, V.O.F. Dogterom in Oude-Tonge (inschrijving gesloten)
  Het familiebedrijf V.O.F. Dogterom teelt tulpen. Als huisvesting heeft V.O.F. Dogterom acht chalets voor haar werknemers beschikbaar. De chalets staan er sinds 2021. V.O.F. Dogterom deed een paar jaar geleden mee aan een pilot waarbij ze samen met LTO en de KAVB een beleidsplan schreven voor hun huisvesting. Samen met deze partijen is het gelukt om de huisvesting te realiseren. 

Overige activiteiten

Tijdens de Week van de huisvesting worden ook activiteiten georganiseerd voor agrarische ondernemers en bestuurders. De aftrap van de Week van de huisvesting vindt plaats op het congres ‘Twee jaar na Roemer en dan…?’ dat georganiseerd wordt door het team Interdepartementale Project Arbeidsmigranten (IPA) in samenwerking met de VNG, het Expertisecentrum Flexwonen en andere partners

Over ons

De Week van de huisvesting is een initiatief van de regionale LTO-organisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB, LTO Nederland en de gelieerde vaktechnische organisaties Glastuinbouw Nederland, KAVB, NFO, Plantum NL en Anthos. De Week van de Huisvesting wordt mogelijk gemaakt door Colland Arbeidsmarkt. Mail voor vragen naar mvmier@ltonoord.nl of rkeulen@ltonoord.nl 

Feiten & cijfers

Hoe groot is het tekort aan huisvesting?

De precieze omvang van internationale werknemers in Nederland en ontwikkelingen in aantal en soort is niet precies vast te stellen. In publicaties en statistieken van bijvoorbeeld de Sociaal Economische Raad (SER), het Sociaal Cultureel Planbureau, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en branchevereniging ABU/NBBU worden namelijk uiteenlopende definities van internationale werknemers gebruikt, waardoor de cijfers niet eenduidig zijn. Het CBS schatte het aantal in 2019 op ongeveer 767.000. 

Dalende trend in gemiddelde verblijfsduur 

Uit recent onderzoek van Decisio (april 2022) blijkt dat de gemiddelde verblijfsduur van internationale medewerkers een dalende trend laat zien. Van alle internationale medewerkers die korter dan een jaar in Nederland verblijven, bleef in 2014 43% tussen de 8 en 12 maanden in Nederland. In 2019 lag dat percentage op 34%. Daarentegen steeg het percentage dat korter dan vier maanden in Nederland verbleef van 25% in 2014 naar 33% in 2019.  

Seizoenspatronen verklaren daling verblijfsduur 

 Voor de agrarische sector is deze dalende trend van de verblijfsduur van internationale werknemers verklaarbaar: de agrarische sector kenmerkt zich door seizoenspatronen: in het plant- en oogstseizoen zijn meer arbeidskrachten nodig om het werk te klaren dan daarbuiten. In een enquête die in januari 2022 door LTO is uitgezet onder werkgevers in de land- en tuinbouw geeft 83,5% van de respondenten aan een tekort te verwachten voor werknemers voor teelt-, productie- en oogstwerkzaamheden. In de meeste gevallen (44,5%) gaat het om een tekort tijdens een periode van 1 tot 3 maanden, en 24,2% verwacht een tekort voor 3 tot 6 maanden. Daarbij geeft 29,9% als reden voor het tekort aan dat zij hun werknemers niet goed kunnen huisvesten. En maar liefst 47,5% geeft het bieden van goede huisvesting aan als oplossing voor het tekort.  Volgens het Expertisecentrum Flexwonen is er een tekort van ruim 100.000 bedden voor het huisvesten van internationale werknemers. 

Hoe realiseren we voldoende en kwalitatieve huisvesting?

De internationale werknemer heeft huisvesting nodig die past bij het type werk en de lengte van de periode waarin de werkzaamheden plaats zullen vinden.  

Minder weerstand tegen huisvesting op bedrijf 

In veel gemeenten is bij burgers (en daardoor bij politici) weerstand tegen grootschalige locaties en huisvesting in het reguliere woningbestand. Huisvesting op de bedrijven levert echter meestal weinig weerstand op. Daarnaast is het voor een gemeente prettig als de sector eigen mensen opvangt tijdens pieken, zodat deze mensen geen gebruik hoeven te maken van de toch al overbezette beschikbare huisvesting in dorpskernen.  

Werknemers waarderen fijne huisvesting voor een zacht prijsje 

Internationale werknemers vinden het fijn dat hun werkgever zaken voor hen regelt en geborgde kwaliteit realiseerbaar is. Werknemers tijdens oogstseizoenen (met een maximale verblijfsduur van vier maanden) willen graag in korte tijd zo veel mogelijk verdienen en zo min mogelijk kosten maken, zodat ze met een mooi bedrag naar huis gaan. Alternatieve huisvestingsvormen zijn hier uitermate geschikt voor. Daarbij moet de huisvesting uiteraard wel van goede kwaliteit zijn en aan de normen voldoen.  

Kortom: door met de sector mee te denken over huisvesting van eigen werknemers op de bedrijven, kunnen snel goede, extra bedden worden gerealiseerd. Dit biedt een uitstekende oplossing voor de huisvesting tijdens de arbeidspieken in de sector.  

Hoe waarborgen we de kwaliteit van de huisvesting?

Voor het realiseren van voldoende kwalitatieve huisvesting zien we een publiek-privaat samenwerkingsmodel voor ons: 

 • Publiek: de gemeente zorgt voor vergunning om huisvesting te plaatsen, uiteraard binnen kaders van het bouwbesluit. 
 • Privaat: de ondernemer toont elk jaar met een keurmerk aan dat de huisvesting veilig, hygiënisch en comfortabel is. Het door werkgevers en werknemers in de sector opgezette Agrarisch Keurmerk Flexwonen leent zich daar uitstekend voor. 

huisvesting internationale werknemers

Schrijf je hier in voor de Week van de Huisvesting

Je kunt je alleen nog aanmelden voor het webinar.