Webinars

Laatste update: 20 april 2022, 13:14

Webinars terugkijken

Op deze pagina vind je al onze webinars over uiteenlopende onderwerpen. Voor de coronawebinars hebben wij een aparte pagina. Heb je suggesties voor onderwerpen? Laat het ons weten via info@werkgeverslijn.nl.

#11 Bijpraten over de nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij

Uitzending 19 april 2022 |Onlangs stemden de vakbonden in met het eindbod van werkgevers, waarmee een nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij met een looptijd tot en met 31 december 2023 een feit is. In dit webinar gaat adviseur Diana Eleveld in gesprek met Anton Butijn en Steve Fok over de totstandkoming van de cao en wat er verandert voor werkgevers.

#10 Themabijeenkomst 4: het boeien en binden van werknemers

Uitzending 15 maart 2022 | Deze themabijeenkomst is onderdeel van de werkgeversbijeenkomsten van 2022. De online bijeenkomst ging over het boeien en binden van werknemers. Jules Sander, beleidsadviseur LTO Noord leert je meer over hoe je het gesprek aangaat met je werknemer en welke rol scholing en ontwikkeling heeft bij het boeien en binden van medewerkers en hen binden aan je bedrijf.

#9 themabijeenkomst 3: huisvesting van internationale werknemers

Uitzending 15 maart 2022 | Deze themabijeenkomst is onderdeel van de werkgeversbijeenkomsten van 2022. De online bijeenkomst ging over de huisvesting van internationale werknemers. Huisvesting als wervingsinstrument: hoe zorg je voor kwaliteit? Hoe ga je in gesprek met je gemeente over het realiseren van huisvesting? Peter Baltus, projectleider LTO Noord praat je bij over de huisvestingskeurmerken AKF en SNF en de plannen van de overheid.

#8 Themabijeenkomst 2: kosten van arbeid

Uitzending 10 maart 2022 | Deze themabijeenkomst is onderdeel van de werkgeversbijeenkomsten van 2022. De online bijeenkomst ging over de kosten van de arbeid. Diana Eleveld, adviseur bij de Werkgeverslijn geeft inzicht in de loonkosten: wat zijn de actuele loonsomfactoren? Hoe blijf je interessant voor werknemers? Hoe kun je besparen op loonkosten en hoe maak je goede afspraken over tarieven met je uitzendbureau?

 

#7 Themabijeenkomst 1: krapte op de arbeidsmarkt

Uitzending 10 maart 2022 | Deze themabijeenkomst is onderdeel van de werkgeversbijeenkomsten van 2022. De online bijeenkomst ging over de krapte op de arbeidsmarkt. Jules Sander, beleidsadviseur LTO Noord bespreekt concrete tips voor werving & selectie van medewerkers. Welke doelgroepen kun je inzetten om je vacatures in te vullen? Hoe profileer je jezelf als werkgever?

#6 A1-verloning: oplossing of risico?

Uitzending 21 februari 2022 | Tijdens dit webinar bespreken we met Glastuinbouw Nederland, de Sociale Verzekeringsbank en de Nederlandse Arbeidsinspectie de feitelijkheden en praktijksituaties rondom A1-verloning.

#5 Nieuwe cao Glastuinbouw

Uitzending 15 februari 2022 | In dit webinar praten we je bij over de nieuwe cao Glastuinbouw die onlangs is afgesloten tussen Glastuinbouw Nederland, Plantum en LTO Nederland enerzijds, en de vakbonden FNV en CNV anderzijds.

#4 Klaar voor het nieuwe jaar

Uitzending 14 december 2021 | Het nieuwe jaar staat voor de deur. Daarom is het goed om alvast na te denken of er dingen zijn die gaan veranderen voor jou als werkgever. Deze webinar gaat over onderwerpen die aandacht gaan krijgen in de belangenbehartiging van 2022, een update over de agrarische cao’s en een overzicht van de veranderende wet- en regelgeving in 2022.

#3 Krapte op de arbeidsmarkt

Uitzending 16 november 2021 | Hoe val je op in deze krappe arbeidsmarkt? In dit webinar geeft de Werkgeverslijn land- en tuinbouw praktische tips. LTO Nederland vertelt meer over de belangenbehartiging op dit thema en LTO Arbeidskracht geeft informatie over de vacaturebank SeasonalWork.nl.

#2 Inspecties veiligheid rund- en melkveebedrijven

Uitzending 29 juni 2021 | Tijdens dit webinar gaat Diana Eleveld (adviseur Werkgeverslijn land- en tuinbouw) in gesprek met Marloes van Schaik (projectleider BoerVeilig), Jane Tijssen (projectleider Inspectie SZW) en Mirjam de Groot (veiligheidsdeskundige Stigas).

#1 Cao Open Teelten

Uitzending 19 april 2021 | In dit webinar gaat Maartje Jager (Werkgeverslijn land- en tuinbouw) in gesprek met Steve Fok (LTO Nederland) over de nieuwe cao Open Teelten.