Webinar over de nieuwe cao Glastuinbouw terugkijken

Webinar over de nieuwe cao Glastuinbouw terugkijken
16 februari 2022 Diana Eleveld

Laatste update: 22 februari 2022, 16:27

Dinsdag 15 februari schoven Peter Loef namens Glastuinbouw Nederland en Ilse Lensink (1e onderhandelaar namens Glastuinbouw Nederland, Plantum en LTO Nederland) aan in de studio bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw om werkgevers in de glastuinbouwsector bij te praten over de hoofdlijnen van de nieuwe cao. Met ruim 250 aanmeldingen en 150 live-kijkers was er veel animo voor dit webinar. Er zijn veel vragen gesteld via de chat. De meeste vragen konden live worden beantwoord, een aantal kijkers is na afloop van het webinar persoonlijk gebeld door de adviseurs van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. Het webinar is hieronder terug te kijken:

Wijzigingen en vereenvoudigen toeslagen

Naast de informatie over de eenmalige uitkering en de loonsverhoging per 1 januari 2022 was er tijdens het webinar ook aandacht voor de wijzigingen en vereenvoudigingen die worden doorgevoerd in de arbeidstijdenregelingen. Ilse Lensink ging in op de belangrijkste punten die per 1 januari 2022 veranderen. Door sociale partners wordt nog aan de redactie van de nieuwe cao-tekst gewerkt, zodra dit gereed is, zijn deze wijzigingen ook in de cao-tekst na te lezen. Momenteel is de tekst van het eindbod al wel beschikbaar.

Fysieke voorlichtingsbijeenkomsten

Peter Loef vertelde in het webinar meer over de fysieke bijeenkomsten die de komende periode op verschillende plekken in het land worden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten worden werkgevers verder bijgepraat over de afspraken in de nieuwe cao. Daarnaast is er dan gelegenheid om de ondernemers, die zitting hebben in de ondernemersgroep en een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de inhoud van deze cao, te ontmoeten.

De bijeenkomsten vinden waarschijnlijk in de periode van eind maart en begin april plaats. Naar verwachting is dan de nieuwe cao-tekst gereed, waardoor er dan nog concreter ingegaan kan worden op de afspraken van de nieuwe cao en de toepassing daarvan in de praktijk.

FAQ

Ook is er een nieuwe versie van het overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden over de nieuwe cao Glastuinbouw te downloaden. Heb jij een vraag die niet in het overzicht staat? Neem dan contact op met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via 088 – 888 66 88 of stuur een e-mail naar info@werkgeverslijn.nl.

0 Reacties

Laat een reactie achter