Webinar en FAQ nieuwe cao Glastuinbouw

Webinar en FAQ nieuwe cao Glastuinbouw
24 januari 2023 Diana Eleveld

Vorige week heeft Glastuinbouw Nederland een webinar georganiseerd over de nieuwe cao Glastuinbouw. Namens de Werkgeverslijn was Diana Eleveld aanwezig om vragen te beantwoorden. Het webinar is hier terug te kijken.

Naar aanleiding van het webinar heeft Glastuinbouw Nederland ook een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden gemaakt. Dit overzicht tref je hieronder.

 1. Kan een cao met één vakbond worden afgesloten?
  Ja, de leden van CNV hebben in meerderheid voor de cao gestemd en daarmee is de nieuwe cao een feit.
 2. Wanneer gaat de loonsverhoging in en vanaf wanneer gelden de nieuwe lonen in de B schaal?
  De lonen, ook de aanpassing van de B schaal gaan per 1 januari 2023. Op 1 juli gaan de lonen omhoog met 2%. De cao loopt tot 31 december 2023.
 3. Hoe lang loopt deze nieuwe cao?
  De cao loopt tot en met 31 december 2023. Vervolgens maken we graag weer opnieuw afspraken met CNV en FNV over een cao voor 2024.
 4. Geldt deze cao ook voor FNV leden?
  Ja, voor werknemers is er geen verschil of zij lid zijn van FNV, van CNV of in zijn geheel niet lid zijn bij een vakbond. De werkgever is gebonden aan de afgesloten cao of de werkgever is verplicht om de cao na te leven voor al zijn werknemers.
 5. Hoe werkt de verhoging van schaal B?
  In schaal B zijn de volgende stappen gezet: de salarissen in schaal B (zie tabel van 1 oktober 2022) zijn met 3% verhoogd. De tweede stap is de toepassing van het Wettelijk Minimumloon en de derde stap is een herindeling tussen het start salaris en het eind salaris in schaal B in gelijke stappen. Deze drie afspraken leiden tot de nieuwe loonschaal B.
 6. Hoe worden de jeugdlonen berekend nu de loonschaal geen jeugdloon meer bij 20 jaar kent?
  De jeugdlonen van 15 jaar tot en met 19 jaar worden op dezelfde manier als voorheen berekend; een percentage van trede 1 van de loonschaal. Bijvoorbeeld een zeventien jarige krijgt 60% van het salaris van trede 1 van de loonschaal.
 7. Hoe zit het met de jeugdlonen van scholieren en studenten?
  Voor piekarbeiders (artikel 11 van de cao) en studenten, scholieren en vakantiekrachten (artikel 12 van de cao) gelden wettelijk minimum (jeugd)loon en niet de loontabel. Dit zijn voor de jeugdlonen andere percentages en dit betekent ook voor een 20 jarige medewerker nog steeds jeugdloon.
 8. Hoe zit het met de kilometer vergoeding?
  Met ingang van 1 januari 2023 is de kilometer vergoeding verhoogd van 19 cent naar 21 cent per kilometer.
 9. Welke loonsverhogingen zijn afgesproken en hoe zit dat bij de B-schaal?
  Er zijn twee algemene loonsverhogingen afgesproken voor het hele loongebouw: 3% per 1 januari en 2% per 1 juli. Naast deze algemene loonsverhogingen is schaal B opnieuw ingedeeld. Deze herindeling gebeurt alleen op 1 januari. De salarissen in schaal B worden per 1 juli op de gebruikelijke wijze met 2% verhoogd en trede 1 wordt met het WML mee verhoogd.
 10. Is de loonsverhoging ook van toepassing voor werknemers die boven cao-loon beloond worden of werknemers die boven het maximale SV-premieloon verdienen?
  De loonsverhoging is overeengekomen over het feitelijk loon voor medewerkers in de functiegroepen B tot en met H. Dus ook de werknemer ingedeeld in groep B t/m H die boven cao verdient heeft hij recht op de loonsverhoging. Werknemers die boven het maximale SV-premieloon verdienen zijn uitgezonderd van de loonsverhoging (zie artikel 2 lid 1).
  Let op dit geldt niet voor een persoonlijke toeslag die per 1 juli 2022 is ontstaan door het vervallen van loongebouw A en de herindeling in loongebouw B (artikel 34 lid 3c). Het schaalsalaris stijgt in dit geval wel met de loonsverhoging maar de persoonlijke toeslag blijft hetzelfde bedrag.
 11. Waarom is er gekozen voor een looptijd van één jaar?
  De sector zelf maakt moeilijke en onzekere tijden mee. Het is moeilijk vooruit kijken. Met een looptijd van een jaar zullen we snel weer verder moeten praten.
 12. Zijn er andere onderwerpen dan loon besproken?
  Ja, naast het eindbod hebben we gesproken over een toekomstagenda. Belangrijke onderwerpen op deze agenda zijn: duurzame inzetbaarheid, vaste en of flexibele arbeidscontracten en het loongebouw in relatie met de sterke stijging van het Wettelijk Minimum Loon. De CNV blijft als cao partij automatisch betrokken bij deze gesprekken. Van onze kant nodigen we zeker ook FNV uit.
 13. Wat gebeurt er met een arbeidscontract van 40 uur?
  De afgesproken salarissen gelden bij 38 uur. Een medewerker met een contract van 40 uur krijgt een maandsalaris van 40/38ste. Ook dit salaris stijgt dus per 1 januari met 3%.
 14. Gaat de cao nog algemeen verbindend verklaard (AVV) worden?
  Ja, nadat partijen de afspraken in de cao en loontabel hebben verwerkt, wordt de AVV aangevraagd. Voor een verbindend verklaring moeten 65% van de in de sector werkzame werknemers bij een lid van Glastuinbouw Nederland, Plantum of LTO Nederland aangesloten werkgever werken.
 15. Wordt de cao-verhoging ook toegepast op de persoonlijke toeslagen uit de overschaling naar loongebouw B?
  In principe niet, in de cao is afgesproken dat over deze toeslagen geen cao-verhoging wordt berekend. Zie artikel 34 in de cao. Onze cao is een minimum cao, je kunt met jouw medewerkers andere afspraken hebben gemaakt.

0 Reacties

Laat een reactie achter