Wat moet ik regelen als mijn werkneemster zwanger is?

Wat moet ik regelen als mijn werkneemster zwanger is?
9 februari 2017 Mirthe Post

Als uw werkneemster zwanger is zijn er een aantal zaken die u moet regelen, zoals het aanvragen van een uitkering.  Daarnaast zijn er ook nog een aantal aandachtspunten waar u rekening mee dient te houden.  In onderstaande tekst staan een aantal punten waar u op moet letten en wat u moet regelen tijdens en na de zwangerschap van uw werkneemster.

Verlof en uitkering
Als uw werkneemster zwanger is dan heeft zij rond haar bevalling recht op minimaal 16 weken verlof: 6 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof. Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling. Er zijn enkele situaties waarin het bevallingsverlof langer dan 10 weken kan duren, deze vindt u op de website van UWV. Uw werkneemster kan er ook voor kiezen om 6 weken na de bevalling weer (gedeeltelijk) te gaan werken en de rest van het bevallingsverlof flexibel op te nemen.

Tijdens het verlof betaalt u het loon aan uw werkneemster gewoon door. Van UWV ontvangt u namelijk gedurende het verlof een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Wel dient u deze zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor uw werkneemster aan te vragen via een aanvraagformulier bij UWV. De zwangerschapsuitkering dient u aan te vragen tussen de 4 en 2 weken voor de ingangsdatum van het verlof. Bij de aanvraag van de zwangerschapsuitkering heeft u een zwangerschapsverklaring nodig van u werkneemster. In dit formulier staat de vermoedelijke bevallingsdatum vermeld. Deze zwangerschapsverklaring krijgt uw werkneemster van haar verloskundig of arts.

Arbeidstijden en arbeidsomstandigheden
Als werkgever bent u verplicht om het werk van uw zwangere werkneemster zo te organiseren dat het geen schadelijke gevolgen heeft voor de zwangerschap, het ongeboren kind, en de werkneemster. U als werkgever dient ervoor te zorgen dat uw werkneemster veilig en gezond kan werken. U dient de werkneemster ook te informeren over eventuele risico’s, denk bijvoorbeeld ook aan het werken met gevaarlijke stoffen die gevaarlijk zijn voor vrouwen die zwanger zijn of die borstvoeding geven. Als zwangere werkneemsters het werk niet veilig en gezond kunnen uitvoeren, dan moet u tijdelijk ander werk aanbieden. Op de website van de Rijksoverheid leest u een aantal  aandachtspunten voor het werken tijdens een zwangerschap en daarnaast kunt u terecht bij de bedrijfsarts voor advies.

Ziekte tijdens zwangerschap
Het kan voorkomen dat uw werkneemster ziek is tijdens of na de zwangerschap. Hiervoor gelden verschillende regels. Dit heeft te maken met de oorzaak van de ziekte en het moment dat uw werkneemster ziek is geworden. Tijdens haar ziekte betaalt u het loon aan haar door. In sommige situaties start de zwangerschapsuitkering eerder, of kunt u voor uw werknemer een Ziektewetuitkering aanvragen. Bekijk de website van UWV voor de verschillende situaties.

Bevallen
Als uw werkneemster is bevallen dan geeft de Basisregistratie personen (BRP) dit aan UWV door. U hoeft dus niets te doen. U moet de datum van de bevalling wél aan UWV doorgeven als uw werkneemster in het buitenland woont of als uw werkneemster is bevallen vóór het begin van haar zwangerschapsverlof.
Tip: in het kader van goed werkgeverschap kunt u de kersverse ouders natuurlijk feliciteren, middels een kaartje en/of cadeautje. Ook kunt u natuurlijk een kraambezoek plannen in overleg met de werkneemster.

Borstvoeding en kolven
Uw werkneemster mag in de eerste 9 levensmaanden van het kind 25% van haar werktijd gebruiken voor het geven van borstvoeding of kolven. U betaalt het loon van de werkneemster dan door. U dient een geschikte, afgesloten ruimte beschikbaar te stellen voor het voeden en kolven. Als dit niet mogelijk is, mag de werkneemster zelf een plek regelen of kan ze naar haar baby toegaan. Ook kunt u met de werkneemster andere afspraken maken, u kunt bijvoorbeeld de werktijden aanpassen of de werkneemster gedeeltelijk thuis laten werken. Voor meer informatie zie de website van de Rijksoverheid.

Ouderschapsverlof
Als uw werkneemster moeder is geworden, wil zij of misschien haar partner tijdelijk minder werken. Voor beide ouders geldt dat zij dan ouderschapsverlof kunnen opnemen. Per kind hebben zij recht op ouderschapsverlof (26 maal hun wekelijkse werktijd). U regelt het (onbetaalde) ouderschapsverlof samen met uw werknemer/werkneemster. U hoeft hiervoor niets door te geven aan UWV. De werkneemster dient ten minste 2 maanden voordat het ouderschapsverlof in gaat een verzoek in te dienen bij de werkgever, deze termijn geldt ook wanneer de werkneemster haar arbeidsduur wil wijzigen. Het verdient daarom aanbeveling om voor het zwangerschapsverlof van de werkneemster met de werkneemster in gesprek te gaan en te kijken wat haar wensen zijn als het gaat om bijvoorbeeld ouderschapsverlof en werkdagen.

Heeft u hierover vragen? Neem gerust contact met ons op via 088-888 66 88.

0 Reacties

Laat een reactie achter