Wat betekent algemeen verbindend verklaring van een cao?

Wat betekent algemeen verbindend verklaring van een cao?
12 juni 2017 Mirthe Post

Er bestaan twee soorten cao’s: bedrijfstakcao’s (collectieve afspraken voor een hele sector) en ondernemingscao’s (collectieve afspraak binnen een bedrijf). LTO sluit samen met andere sociale partners een aantal bedrijfstakcao’s af. Zo’n cao is een collectieve afspraak voor werkgevers die (in dit geval) zijn aangesloten bij LTO. Sociale partners die een bedrijfstak-cao afsluiten kunnen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vragen of de cao voor de gehele bedrijfstak kan gelden. Zo’n cao wordt dan algemeen verbindend verklaard. Ook werkgevers die niet bij de cao-partijen horen maar wel onder de bedrijfstak vallen, moeten zich aan de algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen houden en deze op hun werknemers toepassen.

De cao Productiegerichte Dierhouderij is aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor algemeen verbindend verklaring (AVV).

0 Reacties

Laat een reactie achter