Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

Laatste update: 2 november 2020, 14:34

Wet Aanpak Schijnconstructies

Door de komst van de Wet Aanpak Schijnconstructies is er veel veranderd voor werkgevers. Denk aan het giraal betalen van het WML, ketenaansprakelijkheid en het doen van inhoudingen voor huisvesting en zorgverzekering. Alles wat u hierover moet weten, hebben we verzameld op deze themapagina. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met ons via 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl
huisvesting arbeidsmigranten en uitzendkrachten

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

Veel werkgevers verzorgen voor hun seizoenarbeiders de huisvesting en zorgverzekering. Hiermee kunnen uw werknemers zorgeloos in Nederland werken en verblijven. Sinds 1 januari 2017 mogen werkgevers de kosten voor zorgverzekering en huisvesting echter niet “zomaar” inhouden op het netto wettelijk minimumloon (WML). Dat is geregeld in de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). In deze wet is bepaald dat werknemers altijd het netto WML giraal moeten ontvangen en dus geen inhoudingen mogen plaatsvinden op dat WML.

Hieronder ziet u de belangrijkste punten uit de WAS: inhouden, ketenaansprakelijkheid en giraal uitbetalen. Onderaan de pagina leest u meer over de huisvestingskwestie die op dit moment actueel is.

Inhouden

Uitgangspunt van de WAS is dat werknemers zelf de beschikking hebben over het netto equivalent van het WML. Dat betekent dat op het WML geen inhoudingen mogen worden gedaan. Mede door de lobby van LTO Nederland en de gelieerde vaktechnische organisaties (LTO Glaskracht Nederland, NFO, KAVB en Anthos) is er een uitzondering op het verbod op inhoudingen voor kosten huisvesting en zorgverzekering gekomen. Door deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is het mogelijk gebleven om deze kosten onder voorwaarden in te houden op het WML.  Lees hier meer over inhouden.

Ketenaansprakelijkheid

Met de komst van de WAS kan de werknemer bij onderbetaling  zijn loon vorderen bij zijn werkgever en/of diens opdrachtgever. Hij kan de opdrachtgever van de werkgever (dus de inlener van het uitzendbureau) hoofdelijk aansprakelijk stellen. Als deze niet betaalt,  kan de werknemer eventuele hogere schakels in de keten aanspreken. Insteek van de wet is dus dat er bij een uitgebreide keten ook sprake is van uitgebreide aansprakelijkheid. Meer informatie over de ketenaansprakelijkheid vindt u ook op het Ondernemersplein (digitaal informatiepunt voor ondernemers van de overheid).

Giraal betalen

U moet uw werknemer minimaal het nettoloon dat behoort bij het geldende Wettelijk Minimumloon betalen (de zogenaamde netto equivalent van het loon). Als u aan de eisen van de AMvB voldoet mag u de kosten voor huisvesting en zorgverzekering wel inhouden op het minimumloon. Voor de uitbetaling van het eventuele loon boven het WML en de vakantietoeslag kunt u afwijkende afspraken maken met de werknemer.

Column Wim van den Boomen: Kwaliteit van huisvesting

“Om de kwaliteit van huisvesting te garanderen zijn we al geruime tijd met de vakbonden in gesprek. Er is een gezamenlijk resultaat bereikt. Door middel van de nieuwe huisvestingsafspraken is een belangrijke stap gezet om huisvestingskosten te kunnen verrekenen met het wettelijk minimumloon.” Lees hier de hele column van Wim.

Huisvesting

Inhouden van huisvestingskosten op het netto WML is alleen toegestaan wanneer de huisvesting  gecertificeerd is door een instelling die daartoe geaccrediteerd is. De huisvesting dient te voldoen aan normen die werkgevers en werknemers in de cao met elkaar hebben afgesproken. Er zijn op dit moment twee praktische opties om de kosten voor de door u aangeboden huisvesting in rekening te brengen bij uw werknemers zonder dat u de huisvesting moet laten certificeren. Lees hier meer over in dit artikel.

Zorgverzekering

In de praktijk zal voor de zorgverzekering in 2018 voor de meeste werkgevers en werknemers niet veel veranderen, mits de premie van de zorgverzekering binnen het maximum van de vastgestelde raming van de nominale premie zorgverzekering blijft (€ 113,50 per maand) en u voldoet aan de bovengenoemde administratieve vereisten. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij LTO Arbeidskracht. Zij bieden deze verzekeringen ook aan.

Veelgestelde vragen over WAS

In onze rubriek ‘veelgestelde vragen’ vindt u vragen die we vaker krijgen van ondernemers over de Wet Aanpak Schijnconstructies. Mag ik overuren contant uitbetalen? Is mijn werknemer verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten? Waar moet een schriftelijke volmacht aan voldoen? Lees de antwoorden op deze (en meer) veelgestelde vragen hier.