Wajongers

Wajongers
10 november 2016 Admin

Laatste update: 7 december 2016, 16:37

De Wajong wordt vanaf 1 januari 2015 alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. UWV beoordeelt of iemand recht heeft op Wajong. Mensen die nu een Wajong-uitkering hebben, behouden deze uitkering en behoren ook tot de doelgroep van de Banenafspraak.

Wel zal iedereen met een Wajong-uitkering door UWV worden beoordeeld op arbeidsvermogen. Wajongers met arbeidsvermogen en Wajongers die tijdelijk geen arbeidsvermogen hebben krijgen vanaf 1 januari 2018 een lagere uitkering (70 procent van het wettelijk minimumloon). UWV zal extra inspanningen leveren voor de activering van Wajongers met arbeidsvermogen. Wajongers die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, behouden hun huidige uitkering (75 procent van het wettelijk minimumloon). Alle Wajongers blijven ook na deze beoordeling bij UWV, er worden namelijk geen Wajongers overgedragen naar gemeenten.

Heeft u een Wajonger in dienst? Dan kunt u aanspraak maken op een aantal regelingen, waaronder de loondispensatie en de premiekorting. Met deze regelingen wil de overheid stimuleren dat Wajongers deel kunnen nemen aan de reguliere arbeidsmarkt.

Brochure en praktijkverhalen
In deze brochure, voor ondernemers – door ondernemers, vindt u eerlijke praktijkverhalen van ondernemers uit de agrarische sector die met Wajongers werken. U krijgt praktische tips en er wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden die hierin worden geboden

0 Reacties

Laat een reactie achter