Wachtgeldpremie in agrarische sector gaat fors omlaag

Wachtgeldpremie in agrarische sector gaat fors omlaag
23 september 2016 Mirthe Post

Laatste update: 21 december 2016, 13:39

Werkgevers in de land- en tuinbouw betalen volgend jaar een fors lagere wachtgeldpremie. Met name de hoge WW-premie voor arbeidscontracten korter dan een jaar daalt flink. Het ministerie van SZW heeft dat besloten.
De aanpassing is te danken aan een intensieve lobby die LTO Nederland en de NFO de afgelopen tijd hebben gevoerd. De verhouding tussen de hoge en lage premie wordt teruggebracht van 7 :1 naar 5 :1. Daarmee wordt meer tegemoet gekomen aan het kostenmaker/kostendrager principe.
Van 6 naar 2 procent
Naar verwachting is het resultaat dat de hoge WW-premie in 2017 wordt vastgesteld op 2,31 procent. Dit was 6,06 procent in 2016. De lage WW-premie voor contracten van een jaar en langer daalt van 1,02 procent in 2016 naar 0,59 procent voor 2017.

Bron: Nieuwe Oogst, Jan van Liere

0 Reacties

Laat een reactie achter