Wet Arbeidsmarkt in Balans

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Op 1 januari 2020 treed de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Het doel van deze wet is de balans op de arbeidsmarkt te verbeteren. Met de komst van de WAB verandert er veel. De wijzigingen die voor agrarische werkgevers de meeste impact hebben worden op deze pagina toegelicht. Bij vragen kunt u bellen naar de Werkgeverslijn op 088 – 888 66 88.

Webinar WAB terugkijken

Kijk hier het webinar terug dat Maartje Jager (adviseur bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw) en Hans Koehorst (beleidsadviseur bij LTO Nederland) op 14 oktober jl. hebben verzorgd over de WAB. Met onder andere: welke onderdelen kent de WAB, wat is belangrijk voor agrarische werkgevers en wat is de insteek van LTO rondom deze wet?

Wat verandert er door de WAB voor u?

Binnenkort kunt u hier een tool invullen die de wijzigingen die voor u van toepassing zijn in beeld brengt. Inclusief de actiepunten die u al voor 1 januari 2020 in gang kunt zetten. Wilt u nu alvast meer weten? Download dan hieronder het totaaloverzicht met de wijzigingen van de WAB en onze checklist met alle actiepunten.

In de week van 14 oktober verschijnt er een speciale editie van de Werkgeverslijn nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief zal volledig in het teken staan van de WAB en zal in ieder geval de link naar de WAB-tool en een terugkijk link van het webinar over de WAB bevatten. Bent u agrarisch werkgever en ontvangt u onze gratis nieuwsbrief nog niet? Meld u dan hier direct aan!

 

Infographic met totaaloverzicht wijzigingen WAB

Download hier een infographic over de WAB die in 1 overzicht de wijzigingen op hoofdlijnen weergeeft. (Bron: Rendement Online).

Checklist voor werkgevers: wat kunt u doen om zich voor te bereiden op de WAB?

Er zijn een aantal actiepunten die u al voor 1 januari 2020 moet uitvoeren. Download hier onze checklist.

 

 

Waar gaat u als agrarisch werkgever het meest van merken?

Met de komst van de WAB gaat er veel veranderen. Er zijn twee wijzigingen die het meeste impact zullen hebben voor agrarische ondernemers: transitievergoeding vanaf dag 1 en de nieuwe regels rondom de ww-premie. Onze sector kenmerkt zich door seizoensgebonden werk en dus veel korte flexibele contracten. En juist die contracten worden door de overheid aangezienlijk duurder gemaakt met de komst van de WAB.

 

Transitievergoeding vanaf dag 1

Met ingang van 1 januari 2020 is er vanaf dag 1 recht op een transitievergoeding bij beëindiging van het dienstverband. De vergoeding bedraagt 1/3e maandsalaris per gewerkt dienst. Dit geldt voor alle werknemers in dienst van de werkgever, dus ook piekarbeiders, seizoenarbeiders, vakantiekrachten en zaterdaghulpen. Ook als de werknemer in dienst was op basis van een

Een rekenvoorbeeld:
Een piekarbieder werkt 8 weken bij u op basis van het wettelijk minimumloon met een arbeidsovereenkomst van 38 uur. Na afloop van het dienstverband heeft hij recht op een transitievergoeding van € 87,-. (Bron: AWVN rekentool op basis van het WML per 1 juli 2019)

Klik hier om de rekentool van de AWVN te gebruiken en een nieuwe berekening te maken. Of lees hier meer in onze kennisbank arbeid.

Hoge WW-premie tijdelijke contracten

Tot en met 2019 betalen werkgevers een sectorale WW-premie. In de agrarische sector kennen wij hiervoor een lage en hoge WW-premie. Dit principe blijft bestaan alleen wordt er 1 landelijke premie (voor alle sectoren tezamen) vastgesteld. De lage WW-premie mag alleen nog worden toegepast bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd die geen oproepcontract zijn. Daarnaast is het noodzakelijk dat het type arbeidscontract op de loonstrook wordt vermeld en dat er een schriftelijk contract in de loonadministratie wordt betaald. Naar verwachting wordt de hoge WW-premie in 2020 7,94% en de lage WW-premie 2,94%.

Uitzondering: voor BBL-leerlingen en jongeren onder de 21 jaar die gemiddeld 12 uur per week werken (48 uur per 4 weken of 52 uur per maand) is de lage WW-premie van toepassing.

Klik hier voor een uitgebreide toelichting op de toepassing van de hoge en lage ww-premie.

Wat betekent de wijziging van de ketenbepaling voor huidige en nieuwe contracten? 

Met ingang van 1 januari 2020 wordt het weer mogelijk 3 contracten in 3 jaar te geven. Lopende contracten die aflopen op of na 1 januari 2020 kunnen verlengd worden voor bepaalde tijd tot een totale looptijd van 3 jaar, mits de contractverlenging niet een 4e contract betreft.

De tussenpoos voor het doorbreken van de ketenbepaling blijft tenminste 6 maanden. Dit kan bij cao worden verkort naar 3 maanden voor specifieke functies. Dit is nu geregeld in de cao Open Teelten en de cao Glastuinbouw (in beide cao’s artikel 9). Deze regeling kan dus ook na 1 januari 2020 nog worden toegepast voor seizoensfuncties die aan de in het artikel genoemde voorwaarden voldoen.

Bekijk hier een aantal praktische voorbeelden van hoe de wijziging van de ketenbepaling moet worden toegepast.

 

Column: WAB per 1 januari een feit

Voor veel ondernemers is de WAB nog een ‘ver-van-mijn-bed-show’, maar 1 januari 2020 is dichterbij dan u denkt. Bereid u voor op wat de WAB voor u betekent. Lees hier de volledige column van Hans Koehorst, specialist sociaal economisch beleid, LTO Nederland.

Veelgestelde vragen & antwoorden

Lees hier de veelgestelde vragen & antwoorden over de WAB. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op met de Werkgeverslijn via T 088 – 888 66 88.