Wet Arbeidsmarkt in Balans

Laatste update: 15 januari 2020, 15:28

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Op 1 januari 2020 treed de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Het doel van deze wet is de balans op de arbeidsmarkt te verbeteren. Met de komst van de WAB verandert er veel. De wijzigingen die voor agrarische werkgevers de meeste impact hebben worden op deze pagina toegelicht. Bij vragen kunt u bellen naar de Werkgeverslijn op 088 – 888 66 88.

Webinar WAB terugkijken

Kijk hier het webinar terug dat Maartje Jager (adviseur bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw) en Hans Koehorst (beleidsadviseur bij LTO Nederland) op 14 oktober jl. hebben verzorgd over de WAB. Met onder andere: welke onderdelen kent de WAB, wat is belangrijk voor agrarische werkgevers en wat is de insteek van LTO rondom deze wet?

Wat verandert er door de WAB voor u?

  • Wat betekent de invoering van de WAB voor u als agrarisch werkgever?
  • Wat veranderd er en welke acties moet u ondernemen?

Deze tool geeft u in hoofdlijnen overzicht op de wijzigingen én de actiepunten die voor u van toepassing zijn.

Klik hier om de tool in te vullen. 

Infographic met totaaloverzicht wijzigingen WAB

Download hier een infographic over de WAB die in 1 overzicht de wijzigingen op hoofdlijnen weergeeft. (Bron: Rendement Online).

Checklist voor werkgevers: wat kunt u doen om zich voor te bereiden op de WAB?

Er zijn een aantal actiepunten die u al voor 1 januari 2020 moet uitvoeren. Download hier onze checklist.

 

 

Waar gaat u als agrarisch werkgever het meest van merken?

Met de komst van de WAB gaat er veel veranderen. Er zijn twee wijzigingen die het meeste impact zullen hebben voor agrarische ondernemers: transitievergoeding vanaf dag 1 en de nieuwe regels rondom de ww-premie. Onze sector kenmerkt zich door seizoensgebonden werk en dus veel korte flexibele contracten. En juist die contracten worden door de overheid aangezienlijk duurder gemaakt met de komst van de WAB.

 

Transitievergoeding vanaf dag 1

Met ingang van 1 januari 2020 is er vanaf dag 1 recht op een transitievergoeding bij beëindiging van het dienstverband. De vergoeding bedraagt 1/3e maandsalaris per gewerkt dienst. Dit geldt voor alle werknemers in dienst van de werkgever, dus ook piekarbeiders, seizoenarbeiders, vakantiekrachten en zaterdaghulpen. Ook als de werknemer in dienst was op basis van een

Een rekenvoorbeeld:
Een piekarbieder werkt 8 weken 48 uur per week bij u op basis van het wettelijk minimumloon. Na afloop van het dienstverband heeft hij recht op een transitievergoeding van € 110,-. (Bron: AWVN rekentool op basis van het WML per 1 januari 2020)

Klik hier om de rekentool van de AWVN te gebruiken en een nieuwe berekening te maken. Of lees hier meer in onze kennisbank arbeid.

Hoge WW-premie tijdelijke contracten

Met ingang van 2020 geldt er een hoge en lage WW-premie voor alle werkgevers in Nederland. De lage WW-premie mag worden toegepast bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd die geen oproepcontract zijn. Daarnaast is het noodzakelijk dat het type arbeidscontract op de loonstrook wordt vermeld en dat er een schriftelijk contract in de loonadministratie wordt betaald. In 2020 bedraagt de hoge WW-premie 7,94% en de lage WW-premie 2,94%. De premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) vervalt per 1 januari 2020.

Uitzondering: voor BBL-leerlingen en jongeren onder de 21 jaar die gemiddeld 12 uur per week werken (48 uur per 4 weken of 52 uur per maand) is de lage WW-premie van toepassing.

Klik hier voor een uitgebreide toelichting op de toepassing van de hoge en lage ww-premie.

Wat betekent de wijziging van de ketenbepaling voor huidige en nieuwe contracten? 

Met ingang van 1 januari 2020 wordt het weer mogelijk 3 contracten in 3 jaar te geven. Lopende contracten die aflopen op of na 1 januari 2020 kunnen verlengd worden voor bepaalde tijd tot een totale looptijd van 3 jaar, mits de contractverlenging niet een 4e contract betreft.

De tussenpoos voor het doorbreken van de ketenbepaling blijft tenminste 6 maanden. Dit kan bij cao worden verkort naar 3 maanden voor specifieke functies. Dit is nu geregeld in de cao Open Teelten en de cao Glastuinbouw (in beide cao’s artikel 9). Deze regeling kan dus ook na 1 januari 2020 nog worden toegepast voor seizoensfuncties die aan de in het artikel genoemde voorwaarden voldoen.

Let op! Er dient sprake te zijn van een actuele cao voor het mogen toepassen van de uitzonderingen op de ketenbepaling. De huidige cao Glastuinbouw loopt tot 1 januari 2020 en de cao Open Teelten loopt tot 1 maart 2020. Is er op die datum geen nieuwe cao afgesloten? Dan kunnen de uitzonderingen niet toegepast worden. Dit is niet nieuw, dit gold ook voor de invoering van de WAB. Hierbij is het goed om te vermelden dat agrarische cao’s werden in het verleden ook regelmatig met terugwerkende kracht zijn afgesloten, wat betekent dat je vaak achteraf met volledige zekerheid kan zeggen of de uitzonderingen op de ketenbepaling wel of niet mochten worden toegepast.  Bij de Werkgeverslijn is op dit gebied geen jurisprudentie bekend.

Bekijk hier een aantal praktische voorbeelden van hoe de wijziging van de ketenbepaling moet worden toegepast.

 

Column: WAB per 1 januari een feit

Voor veel ondernemers is de WAB nog een ‘ver-van-mijn-bed-show’, maar 1 januari 2020 is dichterbij dan u denkt. Bereid u voor op wat de WAB voor u betekent. Lees hier de volledige column van Hans Koehorst, specialist sociaal economisch beleid, LTO Nederland.

Veelgestelde vragen & antwoorden

Lees hier de veelgestelde vragen & antwoorden over de WAB. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op met de Werkgeverslijn via T 088 – 888 66 88.