Wat verandert de WAB voor u?

Laatste update: 23 oktober 2019, 21:12

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking.

  • Wat betekent dit voor u als agrarisch werkgever?
  • Wat veranderd er en welke acties moet u ondernemen?

Deze tool geeft u in hoofdlijnen overzicht op de wijzigingen én de actiepunten die voor u van toepassing zijn. Wilt u uitgebreide informatie over de WAB? Kijk dan op onze themapagina www.werkgeverslijn.nl/wab.

1a. Heeft u medewerkers in dienst met contracten van 9 maanden of korter?WW-premie

Hoofdregel is dat alleen voor schriftelijke arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (geen oproepovereenkomst) de lage ww-premie geldt. Voor contracten van 9 maanden of korter geldt dus altijd de hoge ww-premie. De overheid heeft voorlopige cijfers gepubliceerd en naar verwachting is vanaf 1 januari 2020 de hoge WW-premie van 7,94% en de lage WW-premie van 2,94%. Lees hier meer over de WW-premie.

To do: Bied eventueel een vaste aanstelling

Werknemers met een contract voor bepaalde tijd waarover u tevreden bent én waarvoor u jaarrond werk heeft, kunt u mogelijk een vaste aanstelling aanbieden.

To do: Sjablonen loonstroken aanpassen

Het type arbeidsovereenkomst van de werknemer moet vanaf 1 januari 2020 zichtbaar zijn op de loonstrook en in de loonaangifte worden vermeld. Leg de gegevens dus voor 1 januari 2020 vast in uw salarisadministratie en zorg ervoor dat de sjablonen voor de loonstroken worden aangepast.

Oproepkrachten

Werkt u met oproepkrachten? Vanaf 1 januari 2020 moet een werknemer schriftelijk of elektronisch minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen. Wordt de oproep ingetrokken of wijzigen de tijdstippen dan heeft de werknemer recht op loondoorbetaling over de uren waarvoor hij oorspronkelijk was opgeroepen. Hier kan bij cao van worden afgeweken. Momenteel is dit nog niet geregeld in de agrarische cao’s. Wordt een oproepcontract na 12 maanden voortgezet dan is de werkgever verplicht een aanbod te doen voor een vast aantal uren. Lees hier een uitgebreide toelichting op de nieuwe regels rondom oproepovereenkomsten.

To do: Vóór februari aanbod aan bestaande oproepkrachten

Werkt een werknemer op 1 januari 2020 twaalf maanden of meer bij u als oproepkracht? U moet hem dan een aanbod voor een vast aantal uren doen voor 1 februari 2020. Leg het aanbod en de eventuele afwijzing van de oproepkracht altijd schriftelijk vast.

Transitievergoeding

Een werknemer bouwt per 1 januari 2020 vanaf het begin van zijn dienstverband een transitievergoeding van 1/3e maandsalaris per gewerkt dienstjaar op. De transitievergoeding is ook van toepassing bij korte (seizoens-)contracten waarbij beide partijen vooraf al weten dat het dienstverband voor bepaalde tijd is. Denk aan vakantiewerkers, piekarbeiders en andere seizoenskrachten. Lees hier meer over o.a. het berekenen van de hoogte van de transitievergoeding, het moment van betaling en de uitzonderingsgevallen wanneer er geen transitievergoeding verschuldigd is.

To do: Reservering maken

Zorg dat u een reservering maakt van het bedrag dat werknemers opbouwen aan transitievergoeding.

Payroll

Werkt u naast medewerkers in eigen dienst ook met payrollmedewerkers? Payrollkrachten hebben vanaf 1 januari 2020 recht op tenminste dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als de werknemer in een gelijkwaardige functie in eigen dienst. Dit gaat verder dan de inlenersbeloning en gaat ook over vakantiedagen, scholingsdagen, reiskosten e.d.. Per 1 januari 2021 volgen er ook wijzigen in verband met het pensioen van de payrollkracht. Klik hier voor een uitgebreide toelichting op de gewijzigde regels als het gaat om werken met payrollmedewerkers.

To do: Arbeidsvoorwaarden doorgeven aan payrollorganisatie

U heeft de verplichting om voor 1 januari 2020 de payrollorganisatie waarmee u samenwerkt te infomeren over de arbeidsvoorwaarden die u heeft voor uw eigen medewerkers. Deze voorwaarden staan in de cao of in uw eigen arbeidsvoorwaardenreglement.

To do: Informeer naar de tarieven per 2020

De nieuwe regels van de WAB gelden ook voor payrollorganisaties. Neem bijvoorbeeld de WW-premie en de opbouw van de transitievergoeding , dit zal van invloed zijn op het tarief dat u betaalt. Neem contact op met de payrollorganisatie waarmee u zaken doet en informeer naar de wijzigingen in het tarief vanaf 2020.

1b. Heeft u ook medewerkers in dienst met contracten langer dan 9 maanden?U kunt zich nu voorbereiden op de komst van de WAB. Heeft u nog vragen? Kijk op onze themapagina www.werkgeverslijn.nl/wab. Agrarische werkgevers en cao-abonnementhouders kunnen contact opnemen met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.

2. Heeft u medewerkers in dienst met contracten langer dan 9 maanden?Ketenbepaling

De ketenbepaling wordt verlengd van twee naar drie jaar. Hierdoor is het weer mogelijk om een werknemer maximaal 3 contracten in maximaal 36 maanden aan te bieden. De tussenpoos voor het doorbreken van de keten blijft minimaal 6 maanden en 1 dag. Lees hier meer over de ketenbepaling, de tussenpoos voor seizoenscontracten en voorbeelden van de overgang naar het nieuwe recht voor bestaande contracten.

To do: Breng looptijd arbeidsovereenkomsten in beeld

Breng in kaart wat de looptijd is van de huidige arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en welk aanbod u de werknemer na afloop van zijn contract nog kunt doen.

WW-premie

Hoofdregel is dat alleen voor schriftelijke arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (geen oproepovereenkomst) de lage ww-premie geldt. Voor contracten van 9 maanden of korter geldt dus altijd de hoge ww-premie. De overheid heeft voorlopige cijfers gepubliceerd en naar verwachting is vanaf 1 januari 2020 de hoge WW-premie van 7,94% en de lage WW-premie van 2,94%. Lees hier meer over de WW-premie.

To do: Bied eventueel een vaste aanstelling

Werknemers met een contract voor bepaalde tijd waarover u tevreden bent én waarvoor u jaarrond werk heeft, kunt u mogelijk een vaste aanstelling aanbieden.

To do: Sjablonen loonstroken aanpassen

Het type arbeidsovereenkomst van de werknemer moet vanaf 1 januari 2020 zichtbaar zijn op de loonstrook en in de loonaangifte worden vermeld. Leg de gegevens dus voor 1 januari 2020 vast in uw salarisadministratie en zorg ervoor dat de sjablonen voor de loonstroken worden aangepast.

To do: Zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst

U moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in uw loonadministratie bewaren wanneer u de lage WW-premie toepast. Zorg dat u dit vanaf 1 januari 2020 op orde heeft. Zijn er werknemers die al langere tijd bij u werken maar heeft u geen schriftelijke arbeidsovereenkomst meer? Zorg dan dat u dit alsnog op schrift vastlegt.

Oproepkrachten

Werkt u met oproepkrachten? Vanaf 1 januari 2020 moet een werknemer schriftelijk of elektronisch minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen. Wordt de oproep ingetrokken of wijzigen de tijdstippen dan heeft de werknemer recht op loondoorbetaling over de uren waarvoor hij oorspronkelijk was opgeroepen. Hier kan bij cao van worden afgeweken. Momenteel is dit nog niet geregeld in de agrarische cao’s. Wordt een oproepcontract na 12 maanden voortgezet dan is de werkgever verplicht een aanbod te doen voor een vast aantal uren. Lees hier een uitgebreide toelichting op de nieuwe regels rondom oproepovereenkomsten.

To do: Vóór 1 februari aanbod aan bestaande oproepkrachten

Werkt een werknemer op 1 januari 2020 twaalf maanden of meer bij u als oproepkracht? U moet hem dan een aanbod voor een vast aantal uren doen voor 1 februari 2020. Leg het aanbod en de eventuele afwijzing van de oproepkracht altijd schriftelijk vast.

Transitievergoeding

Een werknemer bouwt per 1 januari 2020 vanaf het begin van zijn dienstverband een transitievergoeding van 1/3e maandsalaris per gewerkt dienstjaar op. De transitievergoeding is ook van toepassing bij korte (seizoens-)contracten waarbij beide partijen vooraf al weten dat het dienstverband voor bepaalde tijd is. Denk aan vakantiewerkers, piekarbeiders en andere seizoenskrachten. Lees hier meer over o.a. het berekenen van de hoogte van de transitievergoeding, het moment van betaling en de uitzonderingsgevallen wanneer er geen transitievergoeding verschuldigd is.

To do: Reservering maken

Zorg dat u een reservering maakt van het bedrag dat werknemers opbouwen aan transitievergoeding.

Cumulatiegrond

Voor het ontslag van een vaste medewerker komt er een zogenaamde cumulatiegrond. Dit houdt in dat u als werkgever verschillende ontslaggronden samen kunt voegen en op basis hiervan ontslag kunt aanvragen bij de kantonrechter. Hierbij kan een rechter de werknemer wel een extra ontslagvergoeding toekennen. Lees hier meer over ontslag.

To do: Zorg voor een up-to-date personeelsdossier

Zorg altijd voor een up-to-date en volledig personeelsdossier. Dit werkt in uw voordeel op het moment dat u te maken krijgt met ontslag.

Payroll

Werkt u naast medewerkers in eigen dienst ook met payrollmedewerkers? Payrollkrachten hebben vanaf 1 januari 2020 recht op tenminste dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als de werknemer in een gelijkwaardige functie in eigen dienst. Dit gaat verder dan de inlenersbeloning en gaat ook over vakantiedagen, scholingsdagen, reiskosten e.d.. Per 1 januari 2021 volgen er ook wijzigen in verband met het pensioen van de payrollkracht. Klik hier voor een uitgebreide toelichting op de gewijzigde regels als het gaat om werken met payrollmedewerkers.

To do: Arbeidsvoorwaarden doorgeven aan payrollorganisatie

U heeft de verplichting om voor 1 januari 2020 de payrollorganisatie waarmee u samenwerkt te infomeren over de arbeidsvoorwaarden die u heeft voor uw eigen medewerkers. Deze voorwaarden staan in de cao of in uw eigen arbeidsvoorwaardenreglement.

To do: Informeer naar de tarieven per 2020

De nieuwe regels van de WAB gelden ook voor payrollorganisaties. Neem bijvoorbeeld de WW-premie en de opbouw van de transitievergoeding , dit zal van invloed zijn op het tarief dat u betaalt. Neem contact op met de payrollorganisatie waarmee u zaken doet en informeer naar de wijzigingen in het tarief vanaf 2020.

 

Afsluitende tekst

U kunt zich nu voorbereiden op de komst van de WAB. Heeft u nog vragen? Kijk op onze themapagina www.werkgeverslijn.nl/wab. Agrarische werkgevers en cao-abonnementhouders kunnen contact opnemen met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.

Als u geen helemaal geen medewerkers in dienst heeft, heeft de WAB geen invloed op u. Let op: met medewerkers bedoelen wij ook payrollmedewerkers. U kunt de tool hier opnieuw beginnen.

U kunt zich nu voorbereiden op de komst van de WAB. Heeft u nog vragen? Kijk op onze themapagina www.werkgeverslijn.nl/wab. Agrarische werkgevers en cao-abonnementhouders kunnen contact opnemen met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.