WAB maakt seizoensarbeid onbetaalbaar en teelten onrendabel

WAB maakt seizoensarbeid onbetaalbaar en teelten onrendabel
12 november 2018 Diana Eleveld

LTO Nederland ziet niets in het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans dat seizoenarbeid in de land- en tuinbouw fors duurder maakt. Het wetsvoorstel betekent voor telers een kostprijsverhoging van 7,5% en daarmee ondermijnt het wetsvoorstel de positie van telers in de keten. Gevolg kan ook zijn dat teelten hierdoor uit Nederland verdwijnen.

Volgens LTO Nederland en de vaktechnische organisaties NFO, KAVB en LTO Glaskracht heeft het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) grote gevolgen voor de teelt van onder meer asperges, groenten, aardbeien en fruit. Voor de oogst van deze groenten en fruit werken telers vaak op grote schaal samen met seizoenarbeiders. Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland: “De stapeling van maatregelen én deze wet maakt seizoenarbeid onbetaalbaar voor werkgevers en treft seizoenarbeiders keihard in de portemonnee. Dat kan niet de bedoeling zijn van het Kabinet.”

Het Kabinet heeft woensdag 7 november 2018 het definitieve wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel betekent dat vanaf 2020 tijdelijke arbeid fors duurder wordt om daarmee werkgevers te bewegen meer mensen in vaste dienst te nemen. De invoering van de transitievergoeding vanaf dag 1 voor alle contractvormen en het fors duurder maken van de WW-premie voor tijdelijke contracten, leiden tot forse kostenverhogingen voor werkgevers met veel seizoenarbeid. “Zij kunnen niet de keuze maken om seizoenkrachten een vast dienstverband te geven. Berekeningen laten zien dat werkgevers tot wel 7,5% extra kosten gaan krijgen.”, aldus Calon. “Wij vrezen dat teelten van asperges, aardbeien en groenten uit Nederland zullen verdwijnen. Dit wetsvoorstel druist in tegen de wil van het Kabinet om de ketenpositie van boeren en tuinders juist te versterken.”

LTO Nederland en de vaktechnische organisaties blijven het gesprek voeren met Minister Koolmees (SZW) en de Tweede Kamer om het duurder maken van seizoenarbeid ongedaan te maken en de risico’s van het in dienst nemen van medewerkers, vooral voor kleine werkgevers, te verlichten. “In de afgelopen jaren heeft het Kabinet meerdere maatregelen op elkaar gestapeld die het zowel voor werkgevers als voor werknemers zeer zeker niet aantrekkelijk hebben gemaakt. Dat is niet de weg en we blijven ons inzetten om dit tij te keren” aldus Marc Calon.

Bron: LTO Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter