Waarom dit Pensioenakkoord belangrijk is voor boer en tuinder

Waarom dit Pensioenakkoord belangrijk is voor boer en tuinder
7 juni 2019 Mirthe Post

Woensdag 5 juni is het Pensioenakkoord gepresenteerd. Dit is een principeakkoord tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en het Kabinet. Wij vinden het belangrijk jullie hierover te informeren. Dit doen we aan de hand van 8 vragen.

  1. Waarom dit Pensioenakkoord?

Nederland heeft een goed pensioenstelsel. Maar dat stelsel staat onder druk. Het sluit niet meer aan bij de arbeidsmarkt van nu. En met de huidige regels dreigen kortingen. Dit raakt alle generaties. Werkgevers, vakbonden en Kabinet waren het eens dat het tijd is om verantwoordelijkheid te nemen en na vele jaren van overleg nu daadwerkelijk met oplossingen te komen. Dat is nu gebeurd. In het nieuwe pakket staan afspraken over de hervorming van het pensioenstelsel, stijging van de AOW-leeftijd, de koppeling tussen de AOW-leeftijd en de levensverwachting, vroegpensioen voor zwaar werk en arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.

  1. Wat is de rol van LTO Nederland in het Pensioenakkoord?

LTO Nederland is als 3e werkgeversorganisatie in ons land lid van de SER (Sociaal Economische Raad) en is van begin af aan betrokken geweest bij de onderhandelingen. LTO Nederland heeft in de onderhandelingen met het Kabinet en de vakbonden voortdurend in alle overleggen aan tafel gezeten. Deze onderhandelingen zijn gevoerd door voorzitter Marc Calon, met ondersteuning van Hans Koehorst, beleidsspecialist Sociaal Economisch en Fiscaal Beleid bij LTO Nederland.

3.  Waarom is dit Pensioenakkoord belangrijk voor boeren en tuinders?

Dit pensioenakkoord kent voor alle leden zonder personeel én voor alle leden die ook werkgever zijn belangrijke maatregelen voor de korte en lange termijn. Onderdeel van het hele pakket is ook dat zzp’ers zich verplicht moeten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, waarbij het kabinet, op harde voorwaarde van LTO Nederland, in haar brief heeft opgenomen dat bij de uitwerking van deze verplichtingen uitzonderingen mogelijk zijn als bijvoorbeeld sprake is van beter passende arrangementen zoals bijvoorbeeld in de agrarische sector gangbaar is.

  1. Wat zijn de belangrijkste winstpunten voor boeren en tuinders?

De belangrijkste winstpunten uit dit akkoord voor onze leden én werkgevers zijn dat er:

  • Meer zekerheid komt op een stabiele pensioenpremie en de garantie op pensioenuitkeringen worden losgelaten;
  • Geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor agrarische ondernemers. Agrarische ondernemers zonder personeel zijn in principe ook zzp’ers. Marc Calon legt uit: “We hebben in de onderhandelingen een uitzondering bedongen op de verplichting. Dit omdat beter passende arrangementen zoals in de agrarische sector gangbaar zijn. Een voorbeeld hiervan is het lidmaatschap van de agrarische bedrijfsverzorging dat uitval van werk opvangt in plaats van het verzekeren van inkomensverlies.” De verplichting voor zzp’ers en de uitzondering moeten voor het einde van dit jaar zijn uitgewerkt.
  • Zzp’er kan eenvoudiger pensioen opbouwen (zonder verplichting). Met de nieuwe pensioencontracten kunnen zzp’ers en dus ook agrarische ondernemers straks eenvoudiger pensioen opbouwen in de tweede pijler. Het wordt daarnaast fiscaal ook aantrekkelijker om zelf voor pensioen te sparen (derde pijler).
  1. Zijn er ook minpunten in het principeakkoord voor boeren en tuinders?

De financiering van het akkoord gaat ook pijn doen bij werkgevers aangezien een aantal subsidieregelingen, zoals het Lage Inkomens Voordeel (LIV) worden versoberd en/of afgeschaft. Dit treft vooral de werkgevers met veel werknemers op minimumloonniveau. In combinatie met de verwachte effecten van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) levert dit extra kosten op voor deze werkgevers. Calon: “Dit zullen we in de nog komende gesprekken met Minister Koolmees over onder meer de WAB bespreken en de dekkingsmaatregelen geven ons extra munitie om de gevolgen voor werkgevers met vooral seizoenarbeid aan te pakken. We trekken ook voor dit punt op samen met MKB en VNO NCW.”

  1. Wanneer heeft LTO ingestemd met het principeakkoord?

Woensdagochtend heeft LTO Nederland, op basis van het mandaat van het Hoofdbestuur (LTO, LTO Noord, ZLTO en LLTB), van LTO PDM (sectoren binnen LTO) en van het bestuurlijk overleg Economisch Sociaal Beleid (sectorbestuursleden met portefeuille Economisch Sociaal Beleid en sectorspecialisten), ingestemd met het principeakkoord.

  1. Wat vindt LTO van het resultaat van de onderhandelingen?

LTO Nederland is content met het eindresultaat. Calon licht toe: “We hebben mijn inziens het maximale eruit gehaald voor boeren en tuinders. Ik ben daarom content met het resultaat. Met dit Pensioenakkoord hebben we gezamenlijk een mijlpaal bereikt en is de stabiliteit van onze toekomstige sociale infrastructuur in Nederland geborgd. Het was een hard, taai en ingewikkeld proces maar het resultaat is een akkoord waar breed draagvlak voor is. We hebben met elkaar laten zien dat de Nederlandse polder nog steeds werkt. Daar mogen we trots op zijn.”

  1. Wanneer gaat het Pensioenakkoord in?

Overgangsmaatregelen op korte termijn (2020-2024)
Structurele maatregelen na 2024

Voor vragen en meer informatie: communicatie@lto.nl

0 Reacties

Laat een reactie achter