Vrijwilligers

Vrijwilligers
7 november 2018 Mirthe Post

Vrijwilligers zijn de mensen die vrijwillig, maar niet vrijblijvend, bij u op het bedrijf aan de slag gaan. Ze verrichten aanvullende taken (geen primaire werkzaamheden) en zijn niet in dienst bij uw onderneming. Vrijwilligers kunnen familie of bekenden zijn, maar ook onbekenden die op vrijwillige basis werkzaamheden verrichten.

Vrijwilligers hebben in principe geen arbeidsovereenkomst, aangezien zij geen ‘loon’ ontvangen, maar hoogstens een onkostenvergoeding. Ook is er vaak geen sprake van een gezagsverhouding tussen u als werkgever en de vrijwilliger. Vaak hebben zij grote vrijheid om te bepalen wanneer en hoe lang zij werken. Let er wel op dat u moet zorgen voor een veilige werkomgeving voor de vrijwilliger, zoals dat ook geldt voor uw medewerkers.

Er zijn een aantal spelregels rond het werken met vrijwilligers, die vooral gaan om de grens tussen het vrijwillig verrichten van arbeid en een ‘fictieve arbeidsovereenkomst’. Wanneer de arbeidsrelatie namelijk wordt gezien als een arbeidsovereenkomst, dan bestaat het risico dat de werkgever inhoudingsplichtig is en daarmee loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekering moet inhouden.

Om onduidelijkheden te voorkomen, en om bij een controle van bijvoorbeeld de Inspectie SZW of de Belastingdienst aan te kunnen tonen dat u werkt met een vrijwilliger, is het aan te bevelen om afspraken met de vrijwilliger te maken en deze op schrift te stellen in een zogenaamde vrijwilligersovereenkomst.

0 Reacties

Laat een reactie achter