Voortzetting steun- en herstelpakket in eerste kwartaal 2021

Voortzetting steun- en herstelpakket in eerste kwartaal 2021
14 december 2020 Marleen

Het kabinet kiest ervoor om het steun- en herstelpakket voorlopig niet af te bouwen. LTO Nederland vindt dit, gezien de impact van de tweede coronagolf op de economie, een verstandig besluit omdat nog steeds ondernemers in onder andere de glastuinbouw, akkerbouw en kalverhouderij het zwaar hebben. Ondernemers in de land- en tuinbouw kunnen in het eerste kwartaal van 2021 dus een beroep blijven doen op steunmaatregelen van het kabinet, zoals de NOW-subsidie en de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). LTO Nederland heeft in de onderhandelingen met het kabinet aangedrongen op voortzetting en uitbreiding van het huidige steunpakket.

Kernpunten uit het steunpakket zijn:

– Steunpakket wordt niet afgebouwd, maar voortgezet in het eerste kwartaal van 2021.
– De NOW 3.0 blijft in het eerste kwartaal van 2021 hetzelfde als in het vierde kwartaal van 2020.
– De TVL blijft ook open in het eerste kwartaal van 2021 voor alle bedrijven; dus ook voor de land en tuinbouw.
– De TVL wordt aangepast op het volgende punt: Bedrijven die meer dan 30% omzetverlies lijden krijgen tot max 70% subsidie op de vaste lasten: bij 65% omzetverlies is de subsidie 60%; bij 100% omzetverlies is de subsidie 70%. Deze aanpassing geldt met terugwerkende kracht vanaf het vierde kwartaal van 2020.

Quarantaineverzuim en -periode
Inzake het quarantaineverzuim geeft het kabinet aan geen vergoeding te kunnen geven. Wel wordt het mogelijk om de quarantaine periode tot vijf dagen te verkorten als op dag vijf een negatieve test kan worden overlegd. Dit geldt al vanaf 1 december 2020.

Arbeidsmigranten en quarantaine
Voor reizigers, waaronder arbeidsmigranten, wordt op dit moment verkend of voor deze groep de quarantaineperiode ook verkort kan worden bij een negatieve testuitslag op dag vijf. Het kabinet zal daarnaast de komende tijd blijven kijken naar, en advies inwinnen over, de mogelijkheden om de quarantaineduur verder te verkorten. Op dit moment blijft het dringende advies dus dat arbeidsmigranten die uit landen komen met code oranje tien dagen in quarantaine moeten. Zij mogen de quarantaineperiode van tien dagen niet verkorten bij een negatieve test.

0 Reacties

Laat een reactie achter