Volg dringend advies 10 dagen thuisquarantaine internationale werknemers op

Volg dringend advies 10 dagen thuisquarantaine internationale werknemers op
29 oktober 2020 Diana Eleveld
Kas

De afgelopen weken zijn veel vragen gesteld over de 10 dagen thuisquarantaine voor internationale medewerkers die hier komen uit ‘oranje landen’. Mede naar aanleiding van uw en onze vragen hierover, heeft de overheid deze week duidelijkheid gegeven. Internationale werknemers zijn niet uitgezonderd van het dringende overheidsadvies om 10 dagen in quarantaine te gaan na binnenkomst in ons land. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw adviseert alle werkgevers dan ook om dit dringende advies op te volgen.

Test geen vervanging van quarantaine

Een negatieve coronatest is nooit een vervanging voor het advies om in quarantaine te gaan. Dus ook na een negatieve coronatest moet de 10 dagen quarantaine worden volbracht. Blijf in quarantaine tot de 10 dagen voorbij zijn. Het is nog mogelijk om corona te ontwikkelen. De overheid heeft onlangs een stroomschema gepubliceerd waar kan worden afgelezen dat een test nooit een vervanging is van quarantaine.

Ook is het zo dat testen zonder klachten geen betrouwbaar beeld geeft. Een negatieve test sluit namelijk niet uit dat iemand wél besmet is. Het kan zijn dat iemand nog in de incubatietijd zit en dat de test het virus nog niet oppikt omdat er nog te weinig virusdeeltjes in de neus en keel zitten.

Coronaprotocol

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw adviseert werkgevers met klem om het dringende overheidsadvies op te volgen. Werkgevers die echter beslissen dat niet te doen wordt geadviseerd er in ieder geval er voor te zorgen dat:

– De arbeidsmigranten zoveel mogelijk in dezelfde groepen werken, wonen en reizen;
– Het coronaprotocol voor de agrarische sectoren strikt wordt opgevolgd;
– De corona checklist van Stigas als aanvulling op de bestaande risico- inventarisatie & evaluatie (RIE) is ingevuld;
– Nóg zorgvuldiger de RIVM-richtlijnen worden toegepast en gebruik wordt gemaakt van folders, flyers en al het andere wat nodig is om veiligheid binnen de bedrijven te borgen;
– Dit advies óók wordt besproken met de uitzendbureaus waarmee wordt samengewerkt. De ABU (branche organisatie van uitzendbureaus) adviseert haar leden ook om het dringende advies van 10 dagen thuisquarantaine voor arbeidsmigranten op te volgen;

Handreiking nieuwe internationale werknemers

Op dit moment hebben onder andere Polen, Bulgarije en Roemenië een ‘oranje reisadvies’. Voor ondernemers die de komende periode aan het werk gaan met nieuwe (groepen) internationale werknemers uit deze gebieden is er een praktische handreiking opgesteld. Deze legt uit welke regels op welk moment van toepassing zijn en geeft concrete adviezen ter voorkoming van een corona uitbraak. Want wanneer er een corona uitbraak op uw bedrijf zou plaatsvinden, kan uw bedrijf in grote problemen komen en wellicht zelfs stilgelegd worden waardoor de oogst in gevaar kan komen. Download de laatste versie van de handreiking hier.

0 Reacties

Laat een reactie achter