Vijf zaken die actie vereisen

Vijf zaken die actie vereisen
10 februari 2020 Lytsa
Glastuinbouw

Voor agrarische ondernemers is 2020 een jaar met veel verandering. Met ingang van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari wijzigt er veel voor werkgevers. Denk aan de nieuwe regels voor oproepkrachten. Ook in de loop van 2020 veranderen er zaken waarop werkgevers alert moeten zijn, zoals het aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli voor partners.

Met zoveel veranderingen zie je soms door de bomen het bos niet meer, vindt Diana Eleveld, adviseur bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. Daarom heeft de Werkgeverslijn vijf belangrijke actiepunten voor 2020 op een rij gezet om ondernemers te ondersteunen bij goed werkgeverschap. ‘Onderstaande punten vragen actie van de werkgever’, zegt Eleveld. ‘Komt u er niet uit of wilt u advies op maat over iets dat speelt bij uw onderneming? Neem dan gerust contact op met de Werkgeverslijn.’

1. Oproepkrachten vast aantal uren bieden

Een van de grootste wijzigingen in 2020 is volgens de adviseur van de Werkgeverslijn hoe agrarische werkgevers moeten omgaan met oproepkrachten. Als een oproepkracht twaalf maanden of langer heeft gewerkt, dan is de werkgever verplicht de werknemer een tijdelijk of vast contract aan te bieden voor een vast aantal uren. ‘Het aantal uren moet gebaseerd zijn op het gemiddelde aantal gewerkte uren per maand in de afgelopen twaalf maanden’, licht Eleveld toe. De oproepkracht is niet verplicht om het aanbod te accepteren. Accepteert hij of zij het aanbod niet, dan kunt u weer een nieuw oproepcontract aanbieden. U moet dit wel goed vastleggen.

De Werkgeverslijn heeft een model ontwikkeld waarmee agrarische werkgevers hun oproepkrachten gemakkelijk een aanbod kunnen doen. ‘De verplichting gaat per direct in. Ook eerdere oproepcontracten, als deze niet zijn onderbroken met een termijn van minimaal zes maanden, tellen mee’, zegt de adviseur van de Werkgeverslijn.

Een andere belangrijke wijziging op het gebied van oproepkrachten is dat de werkgever hen sinds 1 januari 2020 vier dagen van tevoren schriftelijk of elektronisch moet oproepen. Trekt de werkgever de oproep binnen vier dagen weer in of worden de tijdstippen van werken gewijzigd, dan heeft de werknemer recht op loonbetaling over de uren waarvoor hij was opgeroepen. Het is mogelijk om hier bij cao van af te wijken. Er wordt nog onderhandeld over een nieuwe cao Glastuinbouw en een cao Open Teelten.

2. Schriftelijke arbeidsovereenkomst 

Wil een werkgever in aanmerking komen voor toepassing van de lage WW-premie, dan is het een vereiste een schriftelijk contract te kunnen aantonen. Eleveld: ‘Dit geldt ook voor medewerkers die voor 1 januari 2020 in dienst zijn, maar van wie geen schriftelijke arbeidsovereenkomst is opgemaakt, terwijl ze soms al wel lange tijd in dienst zijn. Werkgevers krijgen voor deze groep werknemers de tijd om dit voor 1 april 2020 te regelen. De Werkgeverslijn heeft voorbeelden van verschillende soorten arbeidsovereenkomsten op de website staan. Deze kunt u gemakkelijk downloaden en aanpassen, zodat het voor uw bedrijf te gebruiken is.’

3. Pensioenpremie BPL wijzigt

BPL Pensioen liet vlak voor de feestdagen weten dat de pensioenpremie voor zowel werkgevers als werknemers stijgt. De werknemers moeten worden geïnformeerd over de wijziging en het heeft ook gevolgen voor de salarisadministratie in het bedrijf. ‘Direct actie ondernemen is belangrijk. Op onze themapagina van januari zetten wij uiteen wat werkgevers moeten doen en hoe zij dat kunnen doen’, zegt de adviseur van de Werkgeverslijn. ‘Bij vragen adviseren wij werkgevers rechtstreeks contact op te nemen met BPL Pensioen. De informatievoorziening van BPL over dit onderwerp is goed.’

4. Geboorteverlof vanaf 1 juli 2020 

Sinds 2019 is het geboorteverlof voor werknemers in loondienst één keer het aantal werkuren per week. Dit verlof wordt volledig vergoed door werkgevers. Per juli 2020 komt daar nog een aanvullend verlof bij van in totaal vijf weken. Het UWV betaalt tijdens deze verlofweken 70 procent van het dagloon aan de werknemers. De werknemer moet deze verlofweken binnen zes maanden na de geboorte van het kind opnemen. ‘Als werkgever vraagt u het verlof aan via het werkgeversportaal van het UWV. Dit is mogelijk na de geboorte van het kind. Wanneer een werknemer kiest voor het aanvullend verlof, moet u wellicht tijdelijk vervanging zoeken voor uw werknemer. Het is belangrijk om daarop voorbereid te zijn’, zegt Eleveld.

5. Bevrijdingsdag, wel of geen betaalde dag? 

Eens in de vijf jaar hangen werknemers de vlag uit: Bevrijdingsdag op 5 mei geldt dan officieel als betaalde vrije dag. Toch is dat niet altijd het geval. Hoewel de overheid 5 mei heeft aangewezen als nationale feestdag, heeft ze het aan de sectoren zelf overgelaten of een werknemer betaald vrij heeft op die dag. Dit is dan geregeld in de cao. ‘2020 is een lustrumjaar en werknemers denken vaak dat ze dan op 5 mei recht hebben op een betaalde vrije dag. Maar in de cao Glastuinbouw is Bevrijdingsdag sinds 2010 geen doorbetaalde feestdag meer, ook niet in de lustrumjaren’, zegt de adviseur van de Werkgeverslijn. ‘Voor werknemers in de Open Teelten of Productiegerichte Dierhouderij geldt dat zij in dit lustrumjaar wel recht hebben op een doorbetaalde feestdag.’ Alle actuele cao-teksten zijn te vinden op de website van de Werkgeverslijn

0 Reacties

Laat een reactie achter