Vijf punten die u als werkgever moet weten voor 2021

Laatste update: 9 december 2020, 10:49

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft vijf belangrijke items voor 2021 op een rij gezet om u te ondersteunen bij goed werkgeverschap. Sommige van de onderstaande punten vragen actie van u als werkgever. Komt u er niet uit of wilt u advies op maat over iets dat speelt bij uw onderneming? Neem dan gerust contact op met de Werkgeverslijn.

1. Corona & arbeidsomstandigheden

Ook in 2021 hebben we naar verwachting helaas nog te maken met het coronavirus. Om ook in 2021 veilig en gezond te werken hebben wij de volgende tips:

2. Wijzigingen in de cao

Werkgevers in alle sectoren doen er goed aan de lopende cao-onderhandelingen goed in de gaten te houden. Weet wat er speelt en of er een nieuwe cao aankomt. Maar ook wat de gevolgen zijn als er niet tijdig een nieuwe cao wordt afgesproken.

werkgever glastuinbouw

werkgever pluimvee

Open-Teelt-Bloembollen

paddenstoelenkwekerij

Glastuinbouw
De cao Glastuinbouw is verlopen per 1 januari 2020, in november werd door werkgevers een eindbod gedaan.

Productiegerichte Dierhouderij
De cao Productiegerichte Dierhouderij heeft een looptijd tot 1 januari 2021. Eind 2020 zijn de onderhandelingen om te komen tot een nieuwe cao opgestart. Onlangs is er een hertaalde cao-tekst gepubliceerd.

Open Teelten
De cao Open Teelten loopt tot 1 maart 2021 voor leden van de aangesloten organisaties. De onderhandelingen zijn eind 2020 opgestart.

Paddenstoelen
Voor de cao Paddenstoelen wordt bekeken of er een nieuwe cao kan worden afgesloten. Deze cao is al sinds 1 januari 2005 niet meer actief.

3. Inzet van internationale werknemers

Belasting Poolse werknemers

Per 1 januari 2021 schaft de Poolse overheid de belastingvrijstelling af voor het verschil in belastingheffing tussen Polen en Nederland. Hoe dit er precies uit gaat zien in de praktijk is nog niet exact helder. Wel kijkt de Werkgeverslijn of er berekeningen kunnen worden gemaakt van mogelijke praktijksituaties. We houden de situatie scherp in de gaten.

Huisvesting

Sinds corona ligt het thema huisvesting (nog meer) onder een vergrootglas. Het aanjaagteam arbeidsmigranten heeft in november 2020 verschillende adviezen gegeven. In 2021 zal het (nieuwe) kabinet hier nader naar gaan kijken. Vanuit de agrarisch sector zetten wij ons al heel lang in voor het belang van goede huisvesting. Laat uw huisvesting certificeren voor het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF).

4. HR Update

Werkkostenregeling
Per 1 januari 2021 zal de vrije ruimte van 1,2% bóven de € 400.000 van de loonsom worden verlaagd naar 1,18%. Het geld dat de overheid hiermee bespaart wordt ingezet voor verruiming van de gerichte vrijstelling voor scholingskosten. De vrije ruimte tót €400.000 gaat in 2021 terug naar 1,7%. (dit was in 2020 tijdelijk 3%).
Lees meer

Belasting
De eerste schijf wordt met 0,25% punt verlaagd naar 37,10. Daarnaast wordt de arbeidskorting verhoogd. Werknemers houden hierdoor netto meer over. Deze belastingsmaatregelen moeten nog worden goedgekeurd door de eerste kamer op 15 december 2020.

Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor AOW
Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor AOW-gerechtigden zal per 1 april 2021 van 13 naar de wettelijke bepaalde 6 weken gaan. Dit besluit is door minister Koolmees verstuurd naar de tweede kamer op 13 november.

Pensioen
Vernieuwing van het pensioenstelsel wordt in 2021 verder uitgewerkt en gaat naar verwachting in 2022 in werking treden. De AOW-leeftijd in 2021 blijft gelijk en bedraagt net als dit jaar 66 jaar en 4 maanden. Ook treedt de versoepeling van de RVU-heffing en verlofsparen per 1 januari 2021 op. Het voorstel hiervoor ligt echter nog bij de tweede kamer.

Pilot webmodule voor zzp
Op 11 januari 2021 start een pilot met een webmodule voor zzp’ers. Deze webmodule gaat mogelijk de wet DBA vervangen. Meer over deze pilot leest u hier.

5. Verder nog …

Arbeidsovereenkomsten
Zorg voor up-to-date contracten wanneer het seizoen begint, cao-onderhandelingen hebben daar ook weer invloed op. Bereid dit voor in rustigere periodes, laat je informeren door de Werkgeverslijn.