Verzuimprotocol

Verzuimprotocol
4 november 2016 Michael Doorneweerd

Het is verstandig om in een verzuimprotocol vast te leggen hoe er in uw bedrijf om wordt gegaan met preventie, procedures bij ziekmeldingen, verzuimcontrole, verzuimbegeleiding en re-integratie. Besteedt in het protocol ook aandacht aan de re-integratie bij langdurig verzuim.

Vaak wordt het verzuimprotocol opgenomen in het bedrijfsreglement. Zo weten alle betrokkenen waar ze aan toe zijn. Voor een voorbeeld van een verzuimprotocol klikt u hier. Meer informatie vindt u ook op de website van Stigas.

0 Reacties

Laat een reactie achter