Versoepeling WW-premiedifferentiatie vanwege corona

Versoepeling WW-premiedifferentiatie vanwege corona
19 maart 2020 Diana Eleveld

Laatste update: 16 april 2020, 14:33

De premiedifferentiatie tussen vaste en flexibele contracten die met de WAB is ingevoerd wordt op een aantal punten tijdelijk versoepeld.

1. Overwerk leidt niet tot hoge ww-premie

Door het coronavirus kan de bepaling dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste deeltijd werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). Om die reden is besloten deze regeling aan te passen tot 1 januari 2021 om deze onbedoelde effecten weg te nemen.

2. Schriftelijkheidsvereiste

Om te voldoen aan het schriftelijkheidsvereiste voor contracten voor onbepaalde tijd was voor oude contracten een coulanceperiode ingelast tot 1 april aanstaande. Omdat het de komende weken niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk zal zijn om aan het vereiste te voldoen, wordt deze periode verlengd tot 1 juli 2020. Uiterlijk op 30 juni moet dus door een schriftelijke door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst, addendum, digitale handtekening of instemming van de werknemer via de e-mail of in een HR-systeem kunnen worden aangetoond dat er sprake is van een vaste arbeidsovereenkomst.

Download hier het geactualiseerde kennisdocument WW-premiedifferentiatie van de Rijksoverheid. Op pagina 2 kunt u precies nalezen wat er gewijzigd is ten opzichte van de vorige versie van het document (16 december 2019).

Bron artikel: AWVN

0 Reacties

Laat een reactie achter