Verkenning cao paddenstoelenteelt en voortgang

Verkenning cao paddenstoelenteelt en voortgang
19 juni 2019 Diana Eleveld

LTO-vakgroep Paddenstoelenteelt voert al sinds de zomer 2018 verkennende gesprekken met de vakbonden over een nieuwe cao paddenstoelenteelt. Jules Sanders van LTO Nederland lichtte de resultaten van deze verkenning tijdens de ledenbijeenkomst op 11 juni toe.

Begin mei was het laatste verkennend overleg met de vakbonden. Hierin gaf de vakgroep Paddenstoelenteelt aan om met de vakgroep en de leden in gesprek te gaan over de resultaten van de verkenning en vroeg of er draagvlak is voor het starten van onderhandelingen. Op 17 mei oordeelde het bestuur van de vakgroep positief over deze resultaten. Het bestuur besloot tevens om de leden te raadplegen of er draagvlak is voor een cao.

Tijdens de ledenbijeenkomst is intensief gesproken over het belang, voor- en nadelen van een cao paddenstoelenteelt en of er ruimte is om onderhandelingen voor een nieuwe cao in te gaan. Op basis van een stevige discussie is gezamenlijk geconcludeerd dat er ruimte is voor het starten van de onderhandelingen. LTO-vakgroep Paddenstoelenteelt zet de voorbereidingen voort met het oog op een nader af te spreken eerste onderhandelingsoverleg.

Ter voorbereiding hierop zijn twee dingen noodzakelijk. Ten eerste wil de vakgroep graag met zo’n tien bedrijven in gesprek over de actuele beloning voor de verschillende functies van medewerkers in eigen dienst. De gegevens worden anoniem verwerkt en zijn uitsluitend bedoeld om een beeld te krijgen van de werkelijke beloningen ten opzichte van het minimumloon. Enkele leden hebben zich inmiddels al gemeld om hieraan deel te nemen, maar er kunnen nog meer leden meedoen. Ondernemers worden ook persoonlijk benaderd maar het is ook mogelijk om u aan te melden bij Ko Hooijmans van de vakgroep Paddenstoelen.

Ten tweede wil de vakgroep een regiegroep cao paddenstoelenteelt samenstellen. Deze regiegroep heeft als doel om de inhoudelijke voorstellenbrief uit te werken, de onderhandelingsdelegatie vast te stellen en het gehele proces van onderhandelen te begeleiden en te bewaken. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden bij Ko Hooijmans.

Bron: LLTB

0 Reacties

Laat een reactie achter