Verbod op inhoudingen en verrekeningen opnieuw uitgesteld

Verbod op inhoudingen en verrekeningen opnieuw uitgesteld
22 april 2016 Klaas Eenkhoorn

Het verbod op inhoudingen en verrekeningen op het wettelijk minimumloon in het kader van de WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies) is opnieuw uitgesteld tot 1 januari 2017. Daarnaast heeft minister Asscher kenbaar gemaakt dat er een uitzondering komt voor inhoudingen en/of verrekeningen voor de kosten van huisvesting en zorgverzekeringen.

In de WAS (ingegaan per 1 januari 2016) is geregeld dat werknemers recht hebben op een girale betaling van het netto-equivalent van het wettelijk minimumloon. Dat zou ook betekenen dat er op het wettelijk minimumloon geen inhoudingen en/of verrekeningen plaats mogen vinden in het kader van huisvestingskosten of de premie voor de zorgverzekering. Dit verbod zou na eerder uitstel ingaan per 1 juli 2016, maar op 21 april jl. heeft minister Asscher een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij aangeeft dit verbod uit te willen stellen tot 1 januari 2017.

Tevens schrijft minister Asscher in de brief dat hij via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) tot een uitzondering wil komen voor huisvestingskosten en de kosten voor de zorgverzekering. Onder bepaalde voorwaarden zal het mogelijk blijven om deze kosten te verrekenen met het wettelijk minimumloon.
Deze voorwaarden zullen bijvoorbeeld gaan over het hanteren van een maximum bedrag of percentage van het wettelijk minimumloon. Voor de huisvesting kan worden gedacht aan kwaliteitseisen waardoor alleen gecertificeerde huisvesting voor inhouding op het wettelijk minimumloon in aanmerking komt.

LTO Nederland heeft in de afgelopen jaren lobby gevoerd om tot een uitzondering te komen voor huisvestingskosten en zorgverzekering, en is er dan ook content mee dat minister Asscher deze uitzondering heeft toegezegd (zie hier het persbericht van LTO Nederland).

Minister Asscher zal de komende tijd gebruiken om de AMvB nader uit te werken. Om daar de tijd voor te hebben is het gehele inwerkingtreding van het verbod uitgesteld tot 1 januari 2017. In de loop van 2016 zal meer bekend worden over de exacte voorwaarden die worden verbonden aan het inhouden en / of verrekenen van huisvestingskosten en de premie zorgverzekering. LTO Nederland zal in deze discussie betrokken blijven.

We zullen u op de hoogte houden via deze website. Indien u hierover nog vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via T 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.

Indien u meer wilt weten over de zorgverzekering voor arbeidsmigranten, dan kunt hiervoor terecht bij LTO Seizoenarbeid.

0 Reacties

Laat een reactie achter