Veiligheid op agrarisch bedrijf is taak voor iedereen

Veiligheid op agrarisch bedrijf is taak voor iedereen
16 september 2019 Lytsa

Van 16 tot en met 20 september is er extra aandacht voor veilig en gezond werken in de agrarische en groene sector tijdens de Veilig op 1-week. Dit initiatief van Stigas wordt van harte ondersteund door de Werkgeverslijn. Samen met Stigas hebben we een aantal praktische tips over veilig werken opgesteld, zie ook onze themapagina. ‘Veiligheid begint met bewustwording en alert zijn op hoe vaak je ‘efkes snel’ iets net niet helemaal veilig doet. De RIE dwingt je om even goed stil te staan bij alle risico’s’, stelt Wim van den Boomen namens LTO werkgeversvoorzitter van Stigas. In onderstaand artikel van Nieuwe Oogst leggen twee agrarisch medewerkers uit hoe zij omgaan met veiligheid op het werk.

Preventiemedewerker Peter Molenaar hanteert de volgende  stelregel  als  het om veiligheid  gaat:  ‘Iedere werknemer moet  aan  het  einde  van  de  werkdag naar  huis  gaan  zoals  hij  ‘s ochtends binnen is gekomen.’ Molenaar,  die naast  preventiemedewerker hoofd aflevervoorbereiding bij orchideeën- en anthuriumteeltspecialist Anthura in Bleiswijk is, vindt  dat  zijn werkgever  er alles  aan  doet om onveilige  situaties te voorkomen. ‘Het is geen moetje. Ik ben gevraagd als preventiemedewerker vanwege mijn persoonlijke interesse in veiligheid. Sindsdien houd ik mij bezig met veiligheidsissues in en op ons bedrijf.’

Ineke Veninga werkt bij Veninga Hijken Bloembollen in Hijken als administratief medewerker. Ook veiligheid  zit in  haar  portefeuille. Volgens haar begint veiligheid met bewustwording. Haar werkgever  is daar  goed van  doordrongen, zegt  ze.  ‘We werken  met groot  materieel, zoals  een  zelfrijdende rooi- machine. Je hoeft die machine maar te zien en je begrijpt  waarom  veiligheid  een  belangrijk punt op de agenda van Veninga Hijken is.’

Wat betekent veiligheid op het werk voor u?
Molenaar:   ‘Veiligheid  is  een  continu  proces, iedere  werkdag  weer.  Ik vind  het  vooral belangrijk dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de veiligheid  op het  bedrijf.  Daarvoor  is het  nodig  dat  we elkaar  aanspreken op onveilig  gedrag  of onveilige  situaties. Dat benoem  ik ook vaak tijdens overleggen.’

Veninga:   ‘Wat mij  betreft  begint  veiligheid met  bewustwording. Iedereen in  het  bedrijf moet zich bewust  zijn van de risico’s wanneer je niet  de juiste  volgorde  in werkzaamheden aanhoudt.  Het   kistenvervoer  bijvoorbeeld: alle  kisten  op de vrachtwagen moeten  geze- kerd zijn, niet alleen  de eerste  en de laatste, maar  allemaal. We letten  er gezamenlijk op dat  dat  gebeurt   om  verkeersongelukken  te voorkomen.’

Hoe krijgt u vat op alle risico’s op het bedrijf?
Molenaar:  ‘Of  we  alle  risico’s  in  het  vizier hebben, checken we met  de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE). Dat is een instrument om de veiligheids-  en gezondheidsrisico’s op het bedrijf in kaart  te brengen. Elke vier jaar vernieuwen we  de  RIE. Daarbij  krijgen  we hulp van Stigas. Dit is het kennisinstituut dat gespecialiseerd is in veiligheid  voor de agrarische en groene sector.’

Veninga:   ‘Met de  RIE ontdek   je  risicovolle situaties, maar het is voor ons ook een bevestiging. Wij denken dat we goed bezig zijn op het gebied  van veiligheid  en wanneer je dat  dan controleert met de RIE, blijkt dat ook zo. Dat is fijn.’

Hoe houdt u het thema  veiligheid  levend bij de medewerkers?
Molenaar:  ‘Sinds  dit  jaar  is het  onderwerp veiligheid  een  vast  agendapunt in alle  overlegstructuren. Hierdoor krijgt veiligheid  bij Anthura nog  meer  structurele aandacht en krijgt  iedereen  de  mogelijkheid  om  zijn  of haar  zorgen  over  veiligheid  bespreekbaar te maken. Ik merk dat dit goed werkt. We verliezen daardoor de risico’s nooit  uit het  oog. Ook als er een nieuwe  machine bij komt of er  verandert iets in de werkprocessen, kijken we of, en zo ja,  welke  veiligheidsrisico’s daardoor ontstaan. Samen  bespreken we hoe  we dat  het beste kunnen oplossen. ‘Daarnaast investeren we  in  veiligheid: een aantal leidinggevenden heeft  eerder  dit  jaar de  cursus  Veiligheid,  Gezondheid en  Milieu Checklist  Aannemers (VCA) gevolgd  en  later dit  jaar  gaat  de volgende  groep  deze  cursus volgen.’

Veninga:  ‘Ook wij bieden  onze medewerkers regelmatig een cursus  over veiligheid  aan om het onderwerp onder  de aandacht te brengen en levend  te houden. Zo volgden  onze chauffeurs onlangs de cursus  Veilig Landbouwverkeer. Ze oefenen  dan onder  meer hoe je veilig tot stilstand moet komen met een trekker met aanhangwagen. Vaak  wordt  daar  nog  lang  over  nagepraat in  de  kantine en  worden  onderling ervaringen  gedeeld. op die  manier  is iedereen zich weer bewust  van de risico’s in en rondom  het bedrijf.’

Kunt u een risicovolle situatie benoemen en vertellen hoe u daarmee omgaat?
Veninga:  ‘In de productiehal rijden heftrucks met kisten af en aan. Er zijn daarom duidelijke afspraken gemaakt met  de medewerkers die werken  in die  hal.  Tijdens  het  werk  moeten er  zo min  mogelijk  loopbewegingen zijn  en iedereen heeft tegelijkertijd pauze.  Dan stop- pen  de  verwerkingslijn en  de  heftrucks. Zo voorkomen we ongelukken.’

Molenaar:  ‘Een van  de  grootste  risico’s  bij Anthura is het  volautomatische intern  trans- portsysteem.  In   onze   kassencomplex  van 12 hectare worden  de  teelttafels dankzij  dat systeem automatisch verplaatst. Ontzettend handig, maar  hier  moet  je goede  afspraken over maken.  Hoewel  het  werk  hoofdzakelijk in de verwerkingsruimte plaatsvindt waar  de teelttafels naartoe worden  gereden, moet  er soms iemand  in de kas zijn voor de teelt,  het beoordelen van de planten of voor technische werkzaamheden. Daarom hebben we duidelijke afspraken gemaakt om te voorkomen dat er mensen tussen  de tafels  staan  als de tafels  in beweging zijn. Wie in de kas tussen de tafels moet zijn, meldt zich bij de logistiek specialist. Hij blokkeert de baan  van de teelttafel, zodat die niet meer  automatisch wordt  verplaatst. Degene die  de  kas  in  gaat,  schakelt vervolgens   de motor uit van de desbetreffende teelttafel. Er is nog nooit een ongeluk  gebeurd en dat willen we graag zo houden.

Bekijk ook onze themapagina met handige tips over veilig werken. 

0 Reacties

Laat een reactie achter