Vakantiewerkers

Laatste update: 9 juni 2021, 14:55

Het thema van deze maand is vakantiewerk. Voor jonge vakantiekrachten gelden soms andere regels dan voor volwassen medewerkers. Op deze themapagina een overzicht van de belangrijkste zaken om rekening mee te houden.

Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met ons via 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl

Wat mag een vakantiekracht van mij verwachten?

Als je werknemers in dienst neemt ben je verplicht om hier een arbeidsovereenkomst mee af te sluiten. Dit geldt dus ook voor vakantiekrachten. In de praktijk wordt dan veel gebruik gemaakt van de oproepovereenkomst of de regeling piekarbeid arbeidsovereenkomst. Je kunt hier een voorbeeld downloaden van een arbeidsovereenkomst.

Ook vakantiekrachten moeten worden beloond conform cao. Het is per cao verschillend of hier aparte afspraken voor zijn gemaakt.

  • Cao Glastuinbouw: deze cao kent een artikel waarin staat dat vakantiekrachten het wettelijk minimumloon mogen verdienen, zie artikel 12. Vakantierechten mogen worden afgerekend tegen een percentage van 20%.
  • Cao Open Teelten: deze cao kent geen aparte regeling voor vakantiekrachten. Wel kan gebruik worden gemaakt van de regeling piekarbeid (maximaal 8 weken, wettelijk minimumloon) of de regeling seizoenarbeid (maximaal 6 maanden, wettelijk minimumloon met cao-jeugdloonpercentages). In de cao vind je de verdere voorwaarden van deze regelingen, in artikel 10 en 11.
  • Cao Productiegerichte Dierhouderij: alle medewerkers dienen te worden beloond conform de cao-loontabel. Er zijn geen afwijkende afspraken gemaakt voor vakantiewerkers.

Verder is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat jouw bedrijf een veilige plek is om te werken. Wist je dat in de arbocatalogus veel handige informatie staat over het veilig werken met jongeren? Besteed hier ook aandacht aan tijdens de uitvoering van jouw Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Consultancy.nl publiceerde in 2017 een overzicht van uurtarieven per branche. Arbeidskrachten in de landbouw verdienen relatief minder dan in andere branches. Het hele artikel leest je hier.

Hoeveel uur mag mijn vakantiekracht werken?

In de Arbeidstijdenwet is geregeld hoeveel jongeren mogen werken. Dit is per leeftijd verschillend. Ook zijn er verschillende regels voor schoolweken en vakantieweken. In onderstaande tabel staat weergegeven hoeveel uren jongeren mogen werken in de vakantie.

 

Werktijden voor een vakantiekracht

13 en 14 jaar 15 jaar 16 en 17 jaar
Per dag 7 uur 8 uur 9 uur
Per week 35 uur 40 uur 45 uur (per 4 weken max. 160 uur)
Max. aantal weken per jaar 4 weken 6 weken
Waarvan max. aaneengesloten 3 weken 4 weken
Max. aantal werkdagen per week 5 dagen
Zondag Nee Onder voorwaarden Onder voorwaarden

Wil je meer weten? Kijk dan eens op de website van de Rijksoverheid.

Welke werkzaamheden mag ik mijn vakantiekracht laten doen?

Gulden regel is dat je kinderen alleen werk moet laten doen dat ze aankunnen en dat past bij hun ontwikkeling. Bovendien moet er altijd voldoende toezicht en begeleiding zijn van een iemand met autoriteit. De regels voor de verschillende leeftijden zijn:

  • 12 jaar: kinderen van 12 jaar en jonger mogen niet werken.
  • 13 t/m 15 jaar: deze jongeren mogen licht, niet-industrieel werk doen. Lichte oogstwerkzaamheden of helpen bij de fruitpluk zijn toegestaan. Ze mogen niet werken met of bij machines. Onder strikte voorwaarden mogen ze aan de lopende band werken. Voor jongeren van 13 en 14 jaar moet de werkgever met de ouders/ verzorgers en het kind een overeenkomst ondertekenen. Deze lopende band overeenkomst kun je opvragen bij Stigas.
  • 16 en 17 jaar: deze jongeren mogen bijna elk soort werk doen, behalve gevaarlijk werk. Gevaarlijk werk is verboden voor jongeren onder de 18 jaar. Het gaat om werk dat groot gevaar kan opleveren voor de veiligheid en de gezondheid van de jongere. Zo mogen zij bijvoorbeeld niet werken met giftige stoffen of in een lawaaiige omgeving. Werk wat risicovol is (dus niet gevaarlijk) mag wel worden uitgevoerd, maar alleen onder deskundig toezicht.
  • Werknemers vanaf 18 jaar mogen alle werkzaamheden uitvoeren.

Meer informatie over welke specifieke werkzaamheden een jongere mag doen in jouw sector lees je in de arbocatalogus.