Vakantiegeld en overwerk

Vakantiegeld en overwerk
29 januari 2018 Maartje Jager

Vanaf 1 januari 2018 is het onderdeel ‘meerwerk’ in de wet minimumloon van kracht gegaan. Dit betekent dat alle meeruren boven de normale arbeidsduur (in de agrarische cao’s 38 uur per week) op minimaal het wettelijk minimumloon + 8% vakantietoeslag moeten worden beloond. Bij de Werkgeverslijn is de afgelopen weken veel de vraag gesteld wat dit concreet gaat betekenen voor de agrarische cao’s: moet over overuren ook vakantietoeslag worden gerekend, of is een overwerktoeslag voldoende?

Sociale partners hebben hier uitvoerig overleg over gevoerd en inmiddels is er duidelijkheid voor de cao’s Glastuinbouw, Open Teelten en Productiegerichte Dierhouderij. Voor alle drie de sectoren is afgesproken dat een compensatie voor deze vakantietoeslag in de overwerktoeslag is meegenomen.

Er hoeven dus geen dubbele toeslagen te worden gerekend: voor overwerk waarvoor een overwerktoeslag wordt betaald hoeft dus geen vakantietoeslag te worden toegekend.

In de cao Productiegerichte Dierhouderij was deze afspraak al onderdeel van het principeakkoord. Voor de andere sectoren geldt dat sociale partners hier apart over hebben gesproken. Dit zal in de volgende cao-teksten worden opgenomen.

Seizoenarbeiders Open Teelten

De enige groep werknemers waarbij mogelijk wel vakantietoeslag over overuren moet worden gerekend is de groep seizoenarbeiders in de cao Open Teelten. Deze werknemers krijgen vanaf 48 uur per week een overwerktoeslag. Dit betekent dat over de overuren van 38 tot 48 per week vakantiegeld moet worden gerekend, ook indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst van 38 uur.

Heeft u vragen over bovenstaande? Neem gerust contact met ons op via E info@werkgeverslijn.nl of T 088 – 888 66 88.

0 Reacties

Laat een reactie achter