Vakantiedagen bij langdurig dienstverband in de cao Productiegerichte Dierhouderij

Vakantiedagen bij langdurig dienstverband in de cao Productiegerichte Dierhouderij
3 mei 2018 Mirthe Post

In artikel 26 lid 3 van de cao Productiegerichte Dierhouderij zijn afspraken gemaakt over extra vakantie-uren voor werknemers met een langdurig dienstverband. De toepassing van dit artikel levert regelmatig vragen op. Daarom heeft de paritaire commissie Dierhouderij onlangs een uitspraak gedaan hoe moet worden omgegaan met dit artikel.

De werknemer heeft na het bereiken van een dienstverband van 10 jaar ieder jaar recht op 7,6 extra vakantie-uren op basis van een langdurig dienstverband. Na het bereiken van het 20-jarig dienstverband heeft de werknemer ieder jaar recht op in totaal 15,2 extra vakantie-uren vanwege een langdurig dienstverband. Een 30-jarig dienstverband geeft ieder jaar recht op in totaal 22,8 extra vakantie-uren per jaar.

Het recht op extra vakantie-uren vanwege langdurig dienstverband wordt toegekend zodra aan de voorwaarden wordt voldaan. Stel dat een werknemer op 1 juli 2018 twintig jaar in dienst is, dan heeft hij op 1 juli 2018 recht op 15,2 extra vakantieuren vanwege een langdurig dienstverband. Het aantal extra vakantie-uren wordt dus niet naar rato berekend, de werknemer heeft per 1 juli 2018 recht op de volledige extra vakantieuren.

Bij het vaststellen van een langdurig dienstverband wordt gerekend vanaf een leeftijd van 22 jaar van werknemer. De seniorendagen uit artikel 26 lid 2 en de extra vakantie uren voor een langdurig dienstverband uit artikel 26 lid 3 bedragen samen maximaal 45,6 uur per jaar.

0 Reacties

Laat een reactie achter