Update: kosten voor huisvesting inhouden op het loon

Update: kosten voor huisvesting inhouden op het loon
5 juli 2017 Diana Eleveld

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) bepaalt dat u de kosten die u maakt voor huisvesting van uw werknemers niet meer in mag houden op het wettelijk minimumloon van de werknemers. U mag het (nog) nog wel inhouden op het (netto equivalent van het) loon dat u boven het wettelijk minimumloon betaalt. Omdat seizoenarbeiders over het algemeen veel uren maken is er in de praktijk in de meeste gevallen voldoende ruimte om de kosten in te mogen houden. Wel moet u afspraken maken met uw werknemer over het inhouden door middel van  een volmacht. Ook dient er een getekend afschrift van de huurovereenkomst in uw administratie opgenomen te zijn.

Per 1 januari 2018 verandert dit. Vanaf dat moment kunt u de overuren niet meer “inzetten” om de kosten van huisvesting in te houden. Er is wel een uitzondering mogelijk als werkgevers en werknemers in een sector met elkaar afspraken maken over de eisen waar de huisvesting aan moet voldoen.  Pas dan mag dan op het wettelijk minimumloon worden ingehouden. Deze eisen worden vastgelegd in normen die gecontroleerd/ gecertificeerd dienen te worden door een inspectie instelling die is goedgekeurd door de Raad voor de Accreditatie.

Aansluiten bestaande keurmerken
LTO Nederland is samen met de vaktechnische organisaties in overleg met het ministerie van SZW en de werknemersorganisaties. Doelstelling is om de kwaliteit van de huisvesting te borgen en het mogelijk te blijven maken dat het inhouden voor huisvesting via de loonstrook kan verlopen. Belangrijk hierbij is dat de kosten en administratieve lasten voor ondernemers zo veel mogelijk worden beperkt.

LTO kijkt daarbij naar bestaande keurmerken die veel ondernemers al hebben. Concreet lopen er op dit moment gesprekken met Global GAP en MPS-GAP. Mogelijk kan er aan deze keurmerken een optionele module toe kunnen worden gevoegd voor huisvesting. Daarnaast wordt gesproken met de Stichting Normering Flexwonen (SNF) om te kijken in hoeverre zij huisvesting op agrarische bedrijven kunnen certificeren. Ook zal er een aanpassing van de cao’s moeten komen om inhouden binnen de wet mogelijk te maken.

Hopelijk wordt de aanpak/ werkrichting van LTO ook door alle partijen ondersteund zodat we de ruimte krijgen om één of meerdere systemen te implementeren. We houden u in de komende nieuwsbrieven op de hoogte van de vorderingen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Bekijk dit artikel of ga naar de meest gestelde vragen & antwoorden.

0 Reacties

Laat een reactie achter