Uitreiking eerste certificaat Agrarisch Keurmerk Flexwonen

Uitreiking eerste certificaat Agrarisch Keurmerk Flexwonen
5 juni 2019 Diana Eleveld
uitreiking agrarisch keurmerk flexwonen

Laatste update: 11 juni 2019, 11:22

Wethouder Quaars (Breda) reikt eerste certificaat Agrarisch Keurmerk Flexwonen voor kortdurende huisvesting op erf van land- en tuinbouwbedrijven uit. 

Aardbeienteler Jan van Meer heeft als eerste agrarisch ondernemer in Nederland het Agrarisch Keurmerk Flexwonen in ontvangst mogen nemen. Dit keurmerk, dat is opgezet door de vakbonden en land- en tuinbouworganisaties, borgt de kwaliteit en veiligheid van kortdurende huisvesting op het erf. Daan Quaars, wethouder Bouwen en Wonen van Breda, reikte het eerste certificaat uit.

Ondernemers in de land- en tuinbouw zetten zich al jaren in voor betere van huisvesting van arbeidsmigranten die voor korte oogsten in Nederland zijn. Ze kunnen zich met een goede kwaliteit, eerlijke huurprijzen en korte reistijden onderscheiden op een krappe arbeidsmarkt. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk dat kortdurende huisvesting van elk jaar terugkerende werknemers goed op het eigen erf kan worden geregeld.

Kwaliteit en veiligheid huisvesting
Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen borgt de kwaliteit en veiligheid van tijdelijke huisvesting voor seizoensarbeid met duidelijke afspraken over bijvoorbeeld kookvoorzieningen, sanitair, hygiëne en onderhoud. De normen zijn door de werknemers- en werkgeversorganisaties samen vastgesteld op basis van eerdere cao-afspraken. Om het keurmerk te mogen voeren moet een ondernemer zich jaarlijks door een geaccrediteerde certificerende instelling laten keuren. Aardbeienteler Jan van Meer is de eerste ondernemer die het Agrarisch Keurmerk in ontvangst mag nemen.

Onderscheiden op arbeidsmarkt
“Als ondernemer wil je goed voor je werknemers zorgen – alleen dan komen ze bij de volgende oogst weer terug. Goede en veilige huisvesting voor een eerlijke huur is daar een belangrijk onderdeel van. Met het Agrarisch Keurmerk Flexwonen laat je zien dat je de zaken op orde hebt. Zo kunnen ook arbeidsmigranten die maar voor een korte periode komen werken vertrouwen op goede leefomstandigheden. Ik feliciteer Jan van Meer dan ook van harte!”, aldus Wim van den Boomen, portefeuillehouder Goed Werkgeverschap bij LTO Nederland.

De Nederlandse land- en tuinbouwsector is sterk afhankelijk van arbeidsmigranten voor seizoenarbeid; zoals de oogst van bijvoorbeeld aardbeien en ander zachtfruit, vollegrondsgroenten zoals asperges, maar ook in de glastuinbouw en boomkwekerij. Naar schatting hebben in de agrarische sector elk jaar zo’n 100.000 arbeidsmigranten een onderkomen nodig.

Over het keurmerk
Werknemersorganisaties FNV en CNV, vaktechnische organisaties KAVB, NFO en Glastuinbouw Nederland, de regionale LTO-organisaties en LTO Nederland hebben het Agrarisch Keurmerk Flexwonen opgericht om de kwaliteit van huisvesting te borgen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de ‘categorie overige’ uit de ‘Nationale verklaring tijdelijke huisvesting EU-arbeidsmigranten’. Deze categorie is belangrijk voor de agrarische sector, onder meer omdat het vaak van toepassing is voor kortdurende perioden, bijvoorbeeld tijdens de oogst, ergens in de periode tussen 1 april en 1 november.

Certificering vindt plaats door onafhankelijke Certificerende Instellingen die zijn geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie: Control Union Certifications, SGS Nederland en Vinçotte ISACert Nederland. Deze CI’s voeren in het kader van GLOBAL G.A.P. vaak al een jaarlijkse keuring bij de ondernemer uit.

LTO Nederland beheert het keurmerk, dat in februari 2019 bij de Raad voor Accreditatie is ingediend. Het accreditatieproces duurt doorgaans ongeveer een jaar. Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) steunt de betrokken partijen in hun ambitie om door middel van certificering van de huisvesting te komen tot een waarborg voor de kwaliteit van die huisvesting, en heeft een overgangsperiode tot 1 september 2020 ingesteld zodat ondernemers die huisvesting volgens de norm van het Agrarisch Keurmerk Flexwonen bieden onder voorwaarden al de huur mogen verrekenen met het loon van de arbeidskracht.

Kijk voor meer informatie op www.werkgeverslijn.nl/flexwonen.

Bron: LTO Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter