Uitnodiging werkgeversbijeenkomsten voorjaar 2018

Uitnodiging werkgeversbijeenkomsten voorjaar 2018
13 maart 2018 Diana Eleveld

“Werkgeverschap: zonder wrijving geen glans?”

Bent u voldoende op de hoogte van de actuele zaken rondom arbeid en werkgeverschap? De Werkgeverslijn land- en tuinbouw nodigt u namens LTO en de aangesloten vaktechnische organisaties van harte uit voor één van de werkgeversbijeenkomsten. We praten u graag bij over de actuele onderwerpen van dit moment:

  • Toelichting cao-actualiteiten: uitleg over de nieuwe afspraken in de cao Open Teelten en Productiegerichte Dierhouderij en de stand van zaken in het kader van de cao Glastuinbouw. Maar ook 3e jaar WW, vakantiebijslag over overwerk, seniorenregeling etc.;
  • Certificering van en inhouden voor huisvesting: status agrarische huisvestingsnormen en de gevolgen voor de praktijk;
  • Gewijzigde cafetariaregeling per 2018: wat is er veranderd? Hoe gaat u daarmee om?;
  • Toelichting op het regeerakkoord en de arbeidsmarktplannen vanaf 2020.

Tijdens de bijeenkomsten brengen we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Vanzelfsprekend is er ook ruim gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie. Binnen twee uur bent u weer klaar voor het nieuwe (werkgevers-) seizoen.

Aanmelden

Op www.werkgeverslijn.nl/agenda vindt u een overzicht van alle data en locaties. Alle bijeenkomsten starten om 19:30 uur. U kunt zich aanmelden voor een bijeenkomst via het digitale aanmeldformulier. Bij minder dan 15 aanmeldingen gaat de bijeenkomst niet door, in dat geval wordt u hierover tijdig geïnformeerd per e-mail. Let op: niet aanmelden kan dus betekenen dat u voor niets komt.

Webinar

Kunt u niet live bij een bijeenkomst zijn maar wilt u wel bijgepraat worden? Neem dan deel aan onze webinar op donderdag 26 april 2018 om 10:30 uur. Aanmelden kan hier.

Heeft u vragen? Dan kunt u de Werkgeverslijn land- en tuinbouw bereiken via T 088 – 888 66 88.

Graag tot ziens bij één van onze bijeenkomsten!

De werkgeversbijeenkomsten worden financieel mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Colland Arbeidsmarkt. 

 

 

0 Reacties

Laat een reactie achter