Uitnodiging werkgeversbijeenkomsten voorjaar 2017

Uitnodiging werkgeversbijeenkomsten voorjaar 2017
7 maart 2017 Diana Eleveld

Cao’s, WAS en Wet Minimumloon: bent u klaar voor de start?

Bent u voldoende op de hoogte van de actuele zaken rondom arbeid en werkgeverschap? De Werkgeverslijn land- en tuinbouw nodigt u namens LTO en de aangesloten vaktechnische organisaties van harte uit voor één van de werkgeversbijeenkomsten. We praten u graag bij over de meest bevraagde onderwerpen van dit moment:

  • Actualiteiten cao’s: verlenging cao Open Teelten en de nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij;
  • Wet Aanpak Schijnconstructies: wat zijn de gevolgen voor inhoudingen voor huisvesting en zorgverzekering?
  • Wijzigingen in de Wet Minimumloon per 1 juli a.s.;
  • Toepassing cafetariaregeling;
  • Inzicht in loonkosten en loonsomfactoren.

Tips voor uw dagelijkse praktijk

Tijdens de bijeenkomsten brengen we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Daarnaast krijgt u vooral veel tips en handvatten over hoe u hiermee om kunt gaan op uw bedrijf. Vanzelfsprekend is er ook ruim gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie. Binnen twee uur bent u weer helemaal klaar voor het nieuwe (werkgevers-)seizoen.

Aanmelden

Op www.werkgeverslijn.nl/agenda vindt u een overzicht van alle data en locaties. Alle bijeenkomsten starten om 19:30 uur. U kunt zich aanmelden voor een bijeenkomst via het digitale aanmeldformulier. Bij minder dan 15 aanmeldingen gaat de bijeenkomst niet door, in dat geval wordt u hierover tijdig geïnformeerd per e-mail. Let op: niet aanmelden kan dus betekenen dat u voor niets komt.

Heeft u vragen? Dan kunt u de Werkgeverslijn land- en tuinbouw bereiken via T 088 – 888 66 88.

Graag tot ziens bij één van onze bijeenkomsten!

De werkgeversbijeenkomsten worden financieel mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Colland Arbeidsmarkt. 

0 Reacties

Laat een reactie achter