Uitnodiging webinar: “Arbeidsmigranten onmisbaar voor de land- en tuinbouw; betere bescherming nodig”

Uitnodiging webinar: “Arbeidsmigranten onmisbaar voor de land- en tuinbouw; betere bescherming nodig”
17 november 2020 Diana Eleveld

Op dinsdag 1 december 2020 (14.30 – 15.30 uur) organiseren de werkgeversorganisaties in de land- en tuinbouw een webinar over de adviezen van Emile Roemer voor een betere bescherming van arbeidsmigranten. Wim van den Boomen (LTO Nederland) gaat live in gesprek met Jaap Uijlenbroek (trekker van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten) over de recent uitgebrachte adviezen.

Alle leden-werkgevers van LLTB, LTO Noord, ZLTO, Glastuinbouw Nederland, KAVB, POV en NFO zijn van harte uitgenodigd om aan dit webinar deel te nemen. Stel uw vragen over de adviezen van Roemer en neem de gelegenheid om uw mening te laten horen over wat nodig is en wat niet!

U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar webinar@lto.nl.

Emile Roemer gooide als voorzitter van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten recent de knuppel in het hoenderhok. Hij stelde dat arbeidsmigranten worden uitgebuit en een betere bescherming verdienen. Daartoe presenteerde hij een groot aantal concrete voorstellen, zoals meer gecertificeerde huisvesting, minimaal 15m2 leefruimte en 1 persoon per kamer, certificering van de uitzendbranche, verbetering van de registratie van het verblijfsadres en meer aandacht voor integratie en toegang tot zorg.

Roemer vindt dat arbeidsmigranten nu als tweederangsburgers behandeld worden. Om daar een eind aan te maken zijn in zijn ogen strenge maatregelen nodig. Het kabinet komt medio december met haar reactie op de adviezen.

In het live webinar bespreken we de huidige situatie, knelpunten, oplossingen en de aanbevelingen van Roemer’s Aanjaagteam. Daarbij staan de volgende vragen centraal:

·         Hoe zorgen we ervoor dat uitbuiting van arbeidsmigranten en uitwassen worden voorkomen?

·         Hoe realiseren we meer en kwalitatief goede huisvesting?

·         Wat is nodig om de maatschappelijke en politieke beeldvorming over arbeidsmigranten in relatie tot de land- en tuinbouw te verbeteren?

·         Wat moet het kabinet doen én niet nalaten voor een betere bescherming van arbeidsmigranten?

Dit webinar wordt georganiseerd door LTO Nederland. 

0 Reacties

Laat een reactie achter