Uitnodiging voor werkgevers: informatie avond onderhandelingen cao Open Teelten

Uitnodiging voor werkgevers: informatie avond onderhandelingen cao Open Teelten
9 december 2019 Diana Eleveld

Op 25 november 2019 hebben de eerste onderhandelingen over de nieuwe cao Open Teelten plaatsgevonden. De sfeer was constructief. Graag willen we met u de voortgang van de onderhandelingen bespreken en van u horen welke ideeën en suggesties er zijn voor de nieuwe cao. Daarnaast willen we ingaan op BPL pensioen.

Hiervoor wordt een informatie avond georganiseerd op maandag 16 december 2019. De avond begint om 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur. De avond vindt plaats bij:

Coöperatieve Tuinbouwveiling Zaltbommel en omstreken BA
Stationsweg 28
5301 KH Zaltbommel

U bent van harte welkom om deel te nemen. Het is niet nodig om u vooraf aan te melden.

Met vriendelijke groet,
De regiegroep cao Open Teelten

Kijk voor meer informatie over de cao-onderhandelingen op op onze themapagina www.werkgeverslijn.nl/onderhandelingen.

0 Reacties

Laat een reactie achter