Uitnodiging onderzoek bereikbaarheid Dierhouderij

Uitnodiging onderzoek bereikbaarheid Dierhouderij
28 juni 2017 Diana Eleveld

In de Cao Productiegerichte Dierhouderij staan afspraken over een bereikbaarheidsvergoeding. Sociale partners (vertegenwoordigers namens werkgevers en werknemers) vragen zich af of, door de toegenomen automatisering, de impact van bereikbaarheid is veranderd. Daarom onderzoeken zij de invloed van technologie op de bereikbaarheid in de sector.

Werkgevers kunnen met een werknemer overeenkomen dat deze, buiten de voor hem geldende werktijden, bereikbaar is voor het bedrijf om onverwachts dringende werkzaamheden te verrichten. De werkgever kan deze werknemer dan voor spoedgevallen oproepen. Op basis van de afspraken in de Cao Productiegerichte Dierhouderij wordt aan de werknemer een vergoeding betaald voor de tijd die hij voor het bedrijf bereikbaar moet zijn. Door de toegenomen automatisering kunnen processen steeds vaker op afstand worden gestuurd. Storingen aan apparatuur kunnen bijvoorbeeld thuis vanaf de smartphone worden opgelost. Hoeft de bereikbare werknemer dan steeds minder fysiek naar het bedrijf toe?

Digitale enquête geeft inzicht

Het onderzoek naar bereikbaarheid in de sector Dierhouderij wordt uitgevoerd door Actor, bureau voor sectoradvies, in samenwerking met Tangram Advies en Onderzoek. Zij hebben een digitale enquête gemaakt voor het onderzoek. U kunt via de enquête inzicht in de huidige praktijk geven. Om deel te nemen klikt u hier.

De antwoorden worden anoniem verwerkt. Uw antwoorden zijn dus niet meer tot uw persoon te herleiden. U kunt deelnemen tot en met 26 juli 2017. Uw input gebruiken sociale partners om te beoordelen of de cao tekst nog actueel is, of dat er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Kleingeld van Actor via telefoonnummer: 088-3292014 of e-mail: jeroen.kleingeld@actor.nl.

0 Reacties

Laat een reactie achter