Uitbreiding van het geboorteverlof per 1 juli

Uitbreiding van het geboorteverlof per 1 juli
26 juni 2020 Maartje Jager

Met de invoering van de Wet WIEG heeft een voltijd werknemer sinds 1 januari 2019 recht op vijf dagen doorbetaald geboorteverlof. Naast het gewone geboorteverlof kunnen werknemers maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen, als hun kindje op of na 1 juli 2020 wordt geboren. Tijdens dit verlof krijgt de werknemer een uitkering van UWV, u hoeft geen loon door te betalen. De uitkering bedraagt 70% van het dagloon. U kunt deze uitkering voor u werknemer aanvragen in het werkgeversportaal van UWV. U kunt er ook voor kiezen dat u de werknemer 70% doorbetaald en dat de uitkering aan u wordt uitgekeerd.

Binnen zes maanden
De werknemer moet het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Voorwaarde is wel dat een werknemer eerst het geboorteverlof van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur per week opneemt.

Ook moet een werknemer het verlof in hele weken aanvragen. In overleg met u kan de werknemer het aanvullend verlof over een langere periode dan 5 weken spreiden. Ook is het mogelijk om minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen. De werknemer kan er bijvoorbeeld voor kiezen om drie weken geboorteverlof op te nemen (15 werkdagen), maar dit te spreiden over een langere periode. De werknemer kan dan bijvoorbeeld vijf weken lang drie dagen per week opnemen.

Aanvragen
Uw werknemer moet het verlof minimaal 4 weken van tevoren aanvragen, per brief of e-mail. Bij die aanvraag moet hij aangeven wanneer hij het verlof wil opnemen (dit kan hij laten afhangen van de geboortedatum), hoeveel weken verlof hij wil aanvragen en over hoeveel weken hij het verlof wil spreiden.

Opbouw vakantiedagen
Normaal gesproken wordt bij onbetaald verlof geen vakantie opgebouwd. Als er sprake is van aanvullend geboorteverlof wordt er echter wel verlof opgebouwd. Dit betekent dus dat opname van aanvullende geboorteverlof geen invloed heeft op het verlofsaldo van uw werknemer.

Meer informatie over het aanvullend geboorteverlof vindt u op de website van UWV.

0 Reacties

Laat een reactie achter