Tussentijdse aanpassing cao Open Teelten

Tussentijdse aanpassing cao Open Teelten
31 juli 2019 Diana Eleveld

In de cao Open Teelten zijn enkele tussentijdse wijzigingen doorgevoerd. Vanaf 27 juli 2019 zijn deze van toepassing voor de leden van LTO Nederland (LTO Noord, ZLTO en LLTB) en de vaktechnische organisaties KAVB, NFO en Anthos. Het ministerie van SZW beoordeelt in de komende periode of de wijzigingen algemeen verbindend worden verklaard.

De cao is tussentijds aangepast op de volgende punten:
• Artikel 42 lid 3 cao Open Teelten: het inhouden van huisvestingskosten is mogelijk voor de onderneming die is of wordt gecertificeerd voor het Agrarisch Keurmerk Flexwonen;
• De tabellen voor het wettelijk minimumloon per 1 juli 2019 zijn toegevoegd in bijlage VI van de cao;
• De waardering voor de functie chauffeur binnenland is aangepast in het functieraster van de cao (zie bijlage I) en het functiehandboek Open Teelten.

U kunt de nieuwe cao-tekst Open Teelten hier downloaden.

0 Reacties

Laat een reactie achter