Tools voor een vitaal bedrijf

Tools voor een vitaal bedrijf
6 juli 2017 Mirthe Post

Heeft u behoefte aan extra handvatten alvorens concreet aan de slag te gaan? Op onze pagina kunt u bijpassende white-papers downloaden en/of wordt u doorverwezen naar specifieke sectorale instrumenten.

Vitaliteit in Beleid

Effectieve personeelsplanning: hoe werkt u aan voldoende personeelsbeschikbaarheid richting de toekomst? Niet alleen kwantitatief, maar ook (en misschien wel vooral) kwalitatief? Lees hier hoe u toekomstgericht de gewenste capaciteit vaststelt en via een stappenplan de daarvoor benodigde acties uitwerkt en in gang zet.
Vitaliteit in Verantwoordelijkheid

Tips voor het voeren van een planningsgesprek: tijdens het jaargesprek is het van belang om niet alleen terug te kijken naar de prestaties van het afgelopen jaar, maar ook (en misschien wel vooral) om vooruit te kijken naar de doelen en  verwachtingen van het komende jaar. In dit white-paper treft u enkele tips aan.

Leiderschap: een belangrijke kwaliteit en voorwaarde voor het succes van elke ondernemer. Maar wat is het precies? Echte leiders delen een aantal belangrijke eigenschappen, welke hen ‘van baas tot leider’ maken.
Vitaliteit in Betrokkenheid

Drijveren voor betrokkenheid flexibel personeel: wat zijn de factoren voor betrokkenheid welke van invloed zijn op de motivatie en prestaties van tijdelijk personeel?
Vitaliteit in Inzetbaarheid

Stigas Vitaliteitsscan Bedrijf: hoe stimuleert en ondersteunt u uw medewerkers om gezond en vitaal te blijven werken, ook als ze ouder worden? Met deze scan, ontwikkeld door Stigas, brengt u in 10 minuten in kaart hoe uw bedrijf ervoor staat.

Vitaliteit in Mobiliteit

Stappenplan voor een POP: wilt u zowel uw medewerkers als uw bedrijf verder ontwikkelen? Ga dan aan de slag met een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). Lees hoe u zo’n plan opstelt en hoe u een POP-gesprek of loopbaangesprek voert met een medewerker.

Extra manieren om personeel te ontwikkelen: de kans is groot dat u daarbij het eerste denkt aan een opleiding. Toch is dit slechts een van de vele wegen die men kan bewandelen. Maak kennis met vijf andere ontwikkelingsmogelijkheden.

0 Reacties

Laat een reactie achter