Toeristenbelasting voor huisvesting arbeidsmigranten

Toeristenbelasting voor huisvesting arbeidsmigranten
27 november 2015 Mirthe Post

Laatste update: 20 december 2016, 19:30

LTO krijgt steeds meer signalen van leden dat gemeenten huisvesters van arbeidsmigranten aanslaan voor toeristenbelasting. Voor agrarische ondernemers met huisvesting voor arbeidsmigranten zijn de aanslagen onaangename verrassingen en worden deze als onredelijk gezien. Daarbij komt dat doorbelasting van de heffing, omdat deze achteraf wordt opgelegd, aan de gehuisveste arbeidsmigranten meestal niet meer mogelijk is.

Elke gemeente is vrij om toeristenbelasting te heffen. Het heffen van toeristenbelasting wordt per gemeente vastgelegd in een verordening die op voorstel van het College van B&W door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd. Veel gemeenten hebben een verordening toeristenbelasting ingesteld en in de verordening opgenomen dat ook huisvesters van arbeidsmigranten toeristenbelasting moeten betalen. Er zijn ook gemeenten die dat nog niet hebben gedaan, maar dat de komende tijd mogelijk wel gaan regelen. Recente rechtszaken laten zien dat gemeenten voor huisvesting van arbeidsmigranten toeristenbelasting kunnen heffen mits dit opgenomen is in de verordening.

Bent u agrarische werkgever met huisvesting voor uw arbeidsmigranten? Ga dan na in uw gemeente of de heffing van toeristenbelasting voor huisvesting van arbeidsmigranten wordt ingevoerd of, indien dit al plaats vindt, eventueel wordt gewijzigd. Als de gemeente de verordening toeristenbelasting gaat invoeren of wil wijzigen en bijvoorbeeld de heffing ook van toepassing laat zijn op huisvesting van arbeidsmigranten is het mogelijk om bezwaar te maken.

LTO vindt dat arbeidsmigranten een belangrijke bijdrage leveren aan de regionale en lokale economie. Het opleggen van toeristenbelasting voor de huisvesting van arbeidsmigranten is niet in de geest van het idee achter de toeristenbelasting. Arbeidsmigranten leveren juist een belangrijke economische bijdrage door de economische bestedingen in de dorpen. Veel gemeenten motiveren de toeristenbelasting vanwege het gebruik van collectieve voorzieningen als wegen, rioleringen of politie, maar vaak wordt ook de toeristenbelasting gezien als mogelijkheid om gaten in de begroting te dichten. LTO vindt dat gemeenten geen toeristenbelasting moet heffen bij huisvesters van arbeidsmigranten.

Agrarische ondernemers die arbeidsmigranten huisvesten, die niet ingeschreven zijn in de gemeentelijke basisadministratie, moeten rekening houden met de heffing toeristenbelasting. Ondernemers kunnen de toeristenbelasting doorbelasten aan de arbeidsmigranten binnen de wettelijke en fiscale regels.
Ook kunnen ondernemers arbeidsmigranten vragen zich in te laten inschrijven in het GBA in de gemeente. Indien arbeidsmigranten langer dan 4 maanden in Nederland verblijven is dit verplicht. Overigens kunnen ondernemers altijd bezwaar maken tegen de aanslag toeristenbelasting indien zij menen dat de aanslag op foute gronden is vastgesteld.

Informatie over het huisvesten van arbeidsmigranten vindt u op de kennisbank arbeid.

Auteur: Hans Koehorst – Specialist economisch en fiscaal beleid LTO

0 Reacties

Laat een reactie achter