Toepassing uitzondering ketenbepaling nieuwe cao Open Teelten

Toepassing uitzondering ketenbepaling nieuwe cao Open Teelten
16 juni 2016 Mirthe Post

Laatste update: 20 december 2016, 20:02

Vorige week donderdag bent u geïnformeerd over het cao-akkoord Open Teelten. U heeft onder andere kunnen lezen dat in de nieuwe cao een uitzondering komt op de ketenbepaling voor seizoenarbeiders, er een nieuwe startschaal op WML-niveau voor B-functies geïntroduceerd wordt en de ‘regeling seizoenarbeid’ wordt gewijzigd.

Bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw hebben wij vragen ontvangen over wanneer deze wijzigingen in werking treden en onder welke voorwaarden deze kunnen worden toegepast. Belangrijk is dat de gemaakte cao-afspraken pas door leden (van LTO Noord, ZLTO, LLTB, NFO, Anthos en KAVB) kunnen worden toegepast als de cao-tekst definitief is én is aangemeld bij het ministerie SZW. De wijzigingen kunnen pas worden toegepast door niet-leden wanneer de cao en de desbetreffende bepalingen ook algemeen verbindend zijn verklaard (AVV) door het ministerie van SZW.
Verder komt in de cao-tekst te staan onder welke voorwaarden de uitzondering op de ketenbepaling voor seizoenarbeiders kan worden toegepast. Bijvoorbeeld voor welke functies de verkorte tussenpoos kan worden toegepast en vanaf welke datum. Tevens zal in de cao-tekst worden aangegeven onder welke voorwaarden de startschaal voor B-functies kan worden toegepast.

Momenteel zijn de betrokken partijen druk bezig met de redactie van de nieuwe cao-tekst. Het advies is om de officiële definitieve cao-tekst af te wachten en onze berichtgeving hierover te volgen. Heeft u hierover vragen? Neem gerust contact met ons op via 088 – 888 66 88 of via info@werkgeverslijn.nl.

0 Reacties

Laat een reactie achter