Klaar voor het nieuwe jaar 2023!

De decemberweken staan altijd in het teken van terugkijken en vooruitkijken. We kunnen wel stellen dat 2022 een bewogen jaar was, dat begon met de nasleep van corona. Vervolgens begon de oorlog in Oekraïne met grote effecten op het vluchtelingenbeleid en natuurlijk de energiecrisis. Voor werkgevers in onze sector hadden deze ontwikkelingen in meer of mindere mate impact op de bedrijfsvoering. Wat 2023 ons gaat brengen is grotendeels nog onbekend. Wat we wel weten is dat er op het gebied van arbeidsrecht weer wat wijzigingen doorgevoerd gaan worden. Deze zetten we graag voor je op een rij!

Is er een onderwerp bij waar je graag wat langer over wilt doorpraten? Of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met de Werkgeverslijn via 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl

Processen cao’s

De cao’s in onze sector kennen verschillende looptijden en voor 2023 kan dit tot wijzigingen leiden.  Per cao is dit verschillend.

Cao Open Teelten en Glastuinbouw

De cao Glastuinbouw kent een looptijd tot en met 31 december 2022. De cao Open Teelten kent een looptijd tot en met 28 februari 2023. Voor beide sectoren geldt dat sociale partners in gesprek zijn voor een nieuwe cao. Onder andere de hoge inflatiecijfers liggen hierbij op tafel. In nieuwe cao’s worden ook afspraken gemaakt over loonsverhogingen.

Stand van zaken onderhandeling cao Open Teelten
In dit bericht lees je de laatste stand van zaken betreft de nieuwe cao Open Teelten. Zodra wij meer informatie hebben, melden wij dit uiteraard direct.

Eindbod cao Glastuinbouw
De werkgevers in de Glastuinbouw hebben 19 december een eindbod gedaan in de cao-onderhandeling. Het nieuwsbericht over het eindbod lees je hier.

Piekarbeid
De cao’s Open Teelten en Glastuinbouw kennen beiden de regeling piekarbeid. Deze regeling blijft in principe ongewijzigd bestaan tenzij sociale partners daar andere afspraken over maken. Maar vooralsnog vinden er voor de regeling piekarbeid geen veranderingen plaats in 2023.

Cao Productiegerichte Dierhouderij

Voor de cao Productiegerichte Dierhouderij geldt een looptijd tot en met 31 december 2023. Per 1 januari 2023 kent deze cao een loonsverhoging van 2,75%. Deze loonsverhoging was al afgesproken bij de totstandkoming van de cao, maar ook in deze sector zijn sociale partners momenteel in gesprek over de inflatie en de mogelijke gevolgen hiervan voor de huidige cao.

Verhoging vrije ruimte WKR

Op Prinsjesdag maakte het kabinet al bekend dat de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) zou stijgen van 1,7% naar 1,92%. Maar via twee aangenomen moties vroeg de Tweede Kamer eenmalig om een verhoging naar 3% bij een loonsom tot € 400.000. Deze verruiming betekent dat werkgevers in 2023 meer mogelijkheden hebben tot het geven van onbelaste vergoedingen aan personeel. Deze vrije ruimte zou je bijvoorbeeld kunnen inzetten voor een eenmalige uitkering aan je werknemers om tegemoet te komen aan de hogere kosten bijvoorbeeld op het gebied van energie. Hier is collectief (nog) niets voor geregeld, maar als werkgever heb je de vrijheid om dit te doen voor je personeel.

De verhoging van de vrije ruimte geldt alleen voor 2023, in 2024 gaat de vrije ruimte waarschijnlijk weer terug naar 1,92%.

Verhoging wettelijk minimumloon

Er is al veel over gecommuniceerd de laatste weken, maar toch noemen we het ook hier even. Per 1 januari 2023 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd met het forse percentage van 10,15%. Het bruto uurloon bij een werkweek van 38 uur stijgt van €10,67 naar €11,75. Deze flinke verhoging heeft de overheid bepaald om de koopkracht te ondersteunen. In de land- en tuinbouw zijn de gevolgen van deze verhoging groot. Omdat er in onze sector met name in het seizoenswerk veel op WML-niveau wordt gewerkt merken werkgevers deze stijging van het loon en ook de daarmee samenhangende werkgeverslasten behoorlijk. Bovendien heeft de verhoging ook effecten op de verschillende loongebouwen van de cao’s.

Op onze themapagina WML hebben we deze effecten op een rij gezet.

Cafetariaregeling loopt door in 2023

De collectieve cafetariaregeling biedt belastingvoordeel voor agrarische werkgevers en buitenlandse seizoenarbeiders. De huidige afspraken met de Belastingdienst zijn gemaakt voor 2022 en 2023. Dus ook volgend jaar mag er gebruik worden gemaakt van de regeling. Wel is afgesproken om de bedragen voor levensonderhoud per 1 januari 2023 te indexeren.  De nieuwe bedragen kun je hier vinden. Alle verdere informatie over de regeling vind je hier.

Verwachting wetsvoorstellen 2023 rondom de positie van flexibele arbeidsrelaties

Het kabinet wil aan de slag met de positie van flexwerkers in ons land. Daarbij wordt aangesloten bij het middellange termijnadvies van de SER. Het kabinet verwacht (begin) 2023 met wetsvoorstellen te komen die gevolgen zullen hebben voor de soort en inhoud van de arbeidsovereenkomsten met flexibele werknemers. Denk bijvoorbeeld aan uitzendkrachten, oproepkrachten en werknemers met een tijdelijk contract.

Hoe dit precies wordt uitgewerkt is nog onbekend, hiervoor zullen we de wetsvoorstellen moeten afwachten. Vanuit onze sector is LTO Nederland direct betrokken bij de uitwerking. We houden je op de hoogte!

Diverse fiscale wijzigingen voor de loonadministratie

Per 2023 vinden er ook een aantal wijzigingen plaats die met name van belang zijn voor de loonadministratie. Hieronder zetten we ze voor je op een rij:

Onbelaste thuiswerkvergoeding

De vergoeding die je als werkgever onbelast kunt verstrekken aan je werknemer die thuis werkt wordt verhoogd van €2 naar €2,13 per dag.

Reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding wordt verhoogd van €0,19 per km naar €0,21 per km. Vanaf 2024 wordt dit verhoogd naar €0,22 per km. In je cao kun je vinden welke reiskostenvergoeding je als werkgever verplicht bent om te betalen aan je werknemers.

Premie PAWW

De PAWW premie is voor 2023 vastgesteld op 0,15%. De regeling PAWW is in oktober 2022 door sociale partners verlengd met een duur van vijf jaar.

Bijdrage ZVW

De premie voor de bijdrage ZVW daalt van 6,75% naar 6,68%.

Hogere arbeidskorting

In 2023 krijgen werknemers een hogere arbeidskorting. Als werkgever merk je hier niets van in de loonadministratie, maar werknemers zullen netto meer overhouden van hun salaris.

 

Ook in 2023 staan we weer voor je klaar!

Als adviseur bij de Werkgeverslijn kijken we uit naar een nieuw jaar om voor werkgevers in de land- en tuinbouw aan de slag te gaan. Met weer nieuwe journaals, artikelen, themapagina’s en elke dag weer heel wat vragen die we mogen beantwoorden. Heb jij een vraag of kun je wel een sparringpartner gebruiken voor arbeid gerelateerde vragen? Trek dan gerust bij ons aan de bel en neem contact op via info@werkgeverslijn.nl of 088-888 66 88. Ook in 2023 staan we graag weer voor je klaar!

Maartje - Werkgeverslijn

Gerelateerde berichten

Eric Douma
Column Eric Douma “Turbulente tijden”

De land- en tuinbouw bevindt zich midden in de turbulentie van markt en maatschappij. Van maatschappelijke wensen en klimaatopgaves tot een markt die hevig verandert in prijs en afzet met een steeds grotere kostenstijging.

Werklaptop-berekeningen
Per 1 januari 2023 geïndexeerde bedragen voor levensonderhoud bij toepassing cafetariaregeling

In december 2021 is er een akkoord gesloten tussen LTO Nederland en de Belastingdienst inzake de collectieve cafetariaregeling. De regeling is destijds voor 2 jaar verlengd waardoor toepassing van de regeling in 2022 en 2023 mogelijk is.