Thema van de maand nieuwe

Iedere maand besteden we extra aandacht aan één thema bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. U vindt hieronder een overzicht van de thema’s.  In oktober 2019 is het thema: Wet Arbeidsmarkt in Balans.

2019


Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Op 1 januari 2020 treed de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Het doel van deze wet is de balans op de arbeidsmarkt te verbeteren. Met de komst van de WAB verandert er veel. De wijzigingen die voor agrarische werkgevers de meeste impact hebben worden op deze pagina toegelicht.

Veilig werken

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving.  Op deze themapagina vindt u alle relevante informatie over veiligheid op het erf. Samen met Stigas hebben we praktische voorbeelden en tips over veilig werken op uw bedrijf samengesteld.

Personeelskosten

Personeel is voor de meeste ondernemers de belangrijkste investering. Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Als werkgever draag je namelijk verplichte bijdragen en reserveringen af. U moet er rekening mee houden dat de personeelskosten zeker 40% hoger zijn dan het brutoloon. Wat voor personeelskosten zijn er en welke zijn verplicht?

Colland subsidieregelingen

Kent u de regelingen vanuit het Colland Arbeidsmarktfonds al waar u en uw werknemers gebruik van kunnen maken? Denk aan tegemoetkoming in kosten T-rijbewijzen, BBL subsidies, cursussen en scholingsvouchers. Vanuit het Colland Arbeidsmarktfonds worden allerlei activiteiten gericht op scholing, arbeidsbeleid en arbeidsomstandigheden in de land- en tuinbouw gefinancierd.

De arbeidsovereenkomst

U denkt erover een medewerker in eigen dienst te nemen. Hoe zorgt u voor een passende arbeidsovereenkomst? En is het wel mogelijk om een medewerker in eigen dienst flexibel in te zetten?

Werken met jongeren

Het thema van deze maand is werken met jongeren. Voor jonge werknemers gelden soms andere regels dan voor volwassenen. Denk aan werkzaamheden- en tijden. En hoe geeft u leiding aan jongeren?

Werken met piekarbeiders

Voor de sectoren Glastuinbouw en Open Teelten bestaat een regeling voor kortdurende arbeid: de regeling piekarbeid. Op deze themapagina vertellen we u wat die regeling inhoudt en met welke zaken u rekening dient te houden.

Zorgverzekering voor arbeidsmigranten

Wanneer iemand in Nederland woont of een inkomen ontvangt, verplicht de overheid hem of haar om een zorgverzekering af te sluiten. In het kader van goed werkgeverschap en om problemen te voorkomen is het belangrijk uw buitenlandse werknemers te helpen met het afsluiten van een zorgverzekering.

Flexwonen

Voor buitenlandse werknemers wordt de kwaliteit van huisvesting een steeds belangrijker argument om voor u te komen en te blijven werken. De huisvesting moet dan natuurlijk wel in orde zijn. Daarom heeft LTO Nederland samen met de aangesloten regionale LTO organisaties, de gelieerde vaktechnische organisaties en werkgevers- en werknemersorganisaties CNV en FNV het Agrarisch Keurmerk Flexwonen opgezet.

Loonheffing

De overheid geeft over een gedeelte van de loonbelasting van uw werknemers loonheffingskorting. Met ingang van 1 januari 2019 krijgen alleen ‘inwoners van Nederland’ de heffingskorting nog. Wat verandert er voor uw werknemers?