Telling voor quotumheffing

Telling voor quotumheffing
10 november 2016 Admin

Laatste update: 7 december 2016, 16:35

Mensen uit de doelgroep blijven meetellen (en blijven opgenomen in het doelgroepregister) zolang zij aan de doelgroepcriteria voldoen, zoals bij de Banenafspraak. Stel dat u als werkgever iemand uit de doelgroep heeft geplaatst en daarna ontslaat, dan tellen de uren die deze mensen in periode tot hun ontslag op de extra banen gewerkt hebben mee om vast te stellen of u aan het quotumpercentage voldoet. Als u de werknemer uit de doelgroep weer aanneemt, dan tellen de uren die iemand werkt vanaf dat moment weer mee.

Inleenverbanden en Wsw-detachering
Inleenverbanden (zoals uitzendkracht en payrollwerknemers) tellen bij de quotumheffing ook mee. De manier waarop de inleenverbanden mee kunnen tellen is anders dan bij de Banenafspraak. Bij de quotumheffing wordt er geteld op het niveau van de individuele werkgever, en niet, zoals bij de Banenafspraak, op landelijk niveau. SZW werkt samen met werkgevers uit op welke manier dit het beste kan gebeuren. Nu al staat vast dat er een database moet komen voor de gegevens over uitgeleende mensen uit de doelgroep aan de inlenende werkgever.

Als mensen vanuit de Wsw bij een werkgever zijn gedetacheerd, geldt bij de quotumheffing niet de eis van de herbezetting in de voorziening beschut werk, zoals deze eis wel geldt bij de Banenafspraak. Een individuele werkgever moet er op kunnen rekenen dat als hij een Wsw’er gedetacheerd bij hem laat werken, deze persoon meetelt voor het quotumpercentage. Daarom tellen bij de quotumheffing alle Wsw-detacheringen mee, ook de detacheringen die zijn ingegaan tijdens de periode van de Banenafspraak, en die nog steeds doorlopen tijdens de quotumheffing.

0 Reacties

Laat een reactie achter