Telling voor de Banenafspraak

Telling voor de Banenafspraak
10 november 2016 Admin

Laatste update: 7 december 2016, 16:36

Mensen uit de doelgroep blijven meetellen (en blijven opgenomen in het doelgroepregister) zolang zij aan de doelgroepcriteria voldoen. Zoals eerder vermeld, een baan van 25,5 uur per week telt als één baan. Vanaf het moment dat mensen niet meer aan de doelgroepcriteria voldoen, tellen zij (en de uren) nog twee jaar mee voor de Banenafspraak na het jaar dat geconstateerd is dat zij niet meer aan de doelgroepcriteria voldoen. Een voorbeeld: iemand voldoet op 1 juni 2016 niet meer aan de doelgroepcriteria. Dan behoort hij nog tot en met 31 december 2018 tot de doelgroep, en blijft hij in het register staan. Zijn plaatsing op de baan telt ook mee tot en met deze datum.

Wanneer voldoen mensen niet meer aan de doelgroepcriteria? Mensen horen niet meer tot de doelgroep als zij geen Wsw-indicatie meer hebben, niet meer tot de doelgroep van de Wajong horen of geen Wiw of ID-status meer hebben. De werknemer ontvangt hiervan bericht van bijvoorbeeld het UWV of de gemeente. Voor de doelgroep van de Participatiewet geldt dat zij niet meer tot de doelgroep behoren als zij een loonwaarde hebben ontwikkeld waardoor zij zonder loonkostensubsidie het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. De werkgever ontvangt dan geen loonkostensubsidie meer waardoor duidelijk is dat de werknemer niet meer tot de doelgroep van de Participatiewet behoort.

Inleenverbanden
Ingeleende mensen uit de doelgroep tellen mee bij de sector (overheid of markt) waar de mensen die uitgeleend of gedetacheerd zijn daadwerkelijk werken. Het gaat hierbij om werknemers die uitgeleend zijn door bedrijven zoals uitzendbureaus en sociale-werkvoorzieningsbedrijven (sw-bedrijven). SZW berekent jaarlijks op basis van aanvullend onderzoek hoe deze inleenverbanden moeten worden verdeeld over de twee sectoren. Uit een representatieve steekproef bleek dat van de verloonde uren van de inleenverbanden 76% is gerelateerd aan de markt en 24% aan de overheid. Deze verdeelsleutel wordt vervolgens toegepast op het totaal aantal verloonde uren van de inleenverbanden zoals dat blijkt uit de nulmeting.

0 Reacties

Laat een reactie achter