Tegemoetkomingen werkgevers

Tegemoetkomingen werkgevers
10 november 2016 Admin

Laatste update: 7 december 2016, 16:35

Neemt u iemand in dienst met een arbeidsbeperking die behoort tot de doelgroep? Dan kunt u gebruik maken van diverse, financieel voordelige regelingen. Gemeenten hebben met de Participatiewet veel voorzieningen en instrumenten gekregen om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen naar werk. Gemeenten kunnen wanneer nodig ook instrumenten inzetten om werkgevers te faciliteren. Ook het UWV heeft instrumenten en voorzieningen die het in kan zetten voor mensen uit de Wajong en om werkgevers te ondersteunen.

Gemeenten UWV Regionale Werkbedrijf
Loonkostensubsidie.Gemeenten kunnen met deze subsidie werkgever tegemoet komen in de loonkosten (vermeerderd met een vergoeding voor de werkgeverslasten) als zij mensen in dienst nemen die niet het WML kunnen verdienen. Loondispensatie Wajong. Het UWV komt met dit instrument werkgevers tegemoet in loonkosten. Matching. Het ondersteunt werkgevers om mensen uit de doelgroep te plaatsen op de extra banen.
Proefplaatsingen. Met proefplaatsingen kunnen werkgever en werknemer kijken of iemand geschikt is voor de functie. De regionale WerkgeversServicepunten ondersteunen werkgevers die regionaal en lokaal werken. Zij kunnen ondersteuning en advies geven over de mogelijkheden binnen hun bedrijf om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen. Door bijvoorbeeld taken op een andere manier te organiseren, zodat er een geschikte functie ontstaat voor iemand met een arbeidsbeperking ontstaat (het bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie). Het UWV en Sw-bedrijven kunnen werkgevers adviseren over geschikte functies voor mensen uit de doelgroep. In veel gemeenten zijn UWV en sw-bedrijven vertegenwoordigd in de regionale WerkgeversServicepunten.
No-riskpolis. De no-riskpolis komt werkgevers tegemoet in de loonkosten als iemand uit de doelgroep van de Participatiewet ziek uitvalt.
Begeleiding/jobcoach. Voor de begeleiding op de werkplek.
Werkvoorzieningen. Als een aanpassing op de werkplek noodzakelijk is.

Bekijk ook het schema van Op naar de 100.000 banen en de begrippenlijst.

0 Reacties

Laat een reactie achter