Tegemoetkoming voor kosten hbo-opleidingen in de glastuinbouw

Tegemoetkoming voor kosten hbo-opleidingen in de glastuinbouw
24 juli 2017 Mirthe Post

Bent u ondernemer in de glastuinbouw en heeft u een werknemer die graag een hbo-opleiding wil volgen? Dan kunt u vanaf 1 september van dit jaar, via Colland Arbeidsmarkt, een subsidie aanvragen voor uw werknemer.

Het aantal hbo-geschoolde werknemers in de sector glastuinbouw daalde de afgelopen jaren van 15 naar 9 procent. Van de nieuwe werknemers is nog maar 14 procent hbo-opgeleid, tegen 22 procent enkele jaren geleden. ‘Omdat glastuinbouwbedrijven groeien, is er steeds meer behoefte aan hbo-geschoolde mensen’, zegt Henk Onstwedder, die namens de FNV in de sectorcommissie Glastuinbouw van Colland Arbeidsmarkt zit. In deze commissie zitten vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. ‘Grotere bedrijven hebben meer te maken met zaken als marketing, logistiek en ICT; allemaal takken van sport waarvoor je vooral hbo-opgeleiden nodig hebt.’ ‘De glastuinbouw wordt enorm onderschat als het gaat om het vele mooie werk op hbo-niveau’, vult Peter Loef aan. Loef zit namens LTO Glaskracht in de sectorcommissie Glastuinbouw. ‘Omdat veel bedrijven wereldwijd werken, zijn er ook mogelijkheden om op internationaal niveau te functioneren.’

Subsidiemogelijkheden

Om het aantal hbo-opgeleiden in de sector te stimuleren, besloot de sectorcommissie Glastuinbouw om subsidie te geven voor het collegegeld van geaccrediteerde hbo-opleidingen. Subsidie wordt verstrekt aan de werkgever en alleen voor werknemers die nog niet in het bezit zijn van een hbo-diploma. De subsidie bedraagt 50 procent van het collegegeld met een maximum van 1000 euro per werknemer per jaar. Let op: is voor een werknemer reeds voor andere cursussen subsidie aangevraagd, dan is de kans groot dat slechts een deel van het subsidiebedrag wordt toegekend. Subsidie wordt maximaal vier jaar verstrekt en moet jaarlijks worden aangevraagd.

Dit schooljaar, dat op 1 september van start gaat, is er subsidie beschikbaar voor maximaal 50 studenten.  De subsidieregeling is onderdeel van de cursugroepenregeling van Colland Arbeidsmarkt. Werkgevers kunnen via CAS, het Colland Administratie Systeem, een aanvraag indienen. Dit loket is te vinden op www.collandarbeidsmarkt.nl

0 Reacties

Laat een reactie achter