Subsidieregeling Praktijkleren voor werkzoekenden

Subsidieregeling Praktijkleren voor werkzoekenden
9 december 2021 Diana Eleveld

Laatste update: 13 december 2021, 08:19

Verzorgt jouw bedrijf een praktijk- of werkleerplek voor een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te raken? Dan kan je in veel gevallen gebruik maken van de Subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg.

Deze subsidieregeling is een tegemoetkoming in de kosten die een erkend leerbedrijf maakt voor de begeleiding van werkzoekenden of iemand die werkloos dreigt te raken. Alleen kortdurende om- en bijscholing komen in aanmerking voor subsidie. In 2021 tot en met 2023 stelt het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) hiervoor in totaal € 25,5 miljoen ter beschikking. Meer informatie over de subsidieregeling vind je op Subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg.

Webinar 14 december 2021

Op dinsdag 14 december 2021 van 10.00 tot 11.00 uur organiseren VNO-NCW, MKB Nederland, SZW, RVO en SBB een webinar over de Subsidieregeling Praktijkleren derde leerweg.

Meld je aan voor het webinar

0 Reacties

Laat een reactie achter