Subsidiemogelijkheden voor scholing

Subsidiemogelijkheden voor scholing
1 augustus 2018 Admin

Er zijn mogelijkheden om een subsidie te ontvangen voor de scholingskosten die u maakt. Denk aan:

  1. Colland Arbeidsmarkt subsidie
  2. Subsidieregeling praktijkleren
  3. Overige subsidies

 

1. Colland Arbeidsmarkt subsidie

Colland Arbeidsmarkt is het zogenaamde opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector agrarisch en groen. Colland stimuleert o.a. het vergroten van de vakkennis en vaardigheden van werknemers in de agrarische en groene sector. U kunt als werkgever via het Colland Administratie Systeem (CAS) een subsidie voor scholing bij het fonds aanvragen. Het cursusaanbod is ingedeeld in herkenbare cursusgroepen, gebaseerd op de inhoud van de cursus. U bepaalt als werkgever – in overleg met uw werknemer– welke cursus wordt gevolgd en bij welke aanbieder. Per cursusgroep is vastgesteld wat de hoogte van de subsidie is. Voor een aantal agrarische sectoren is het ook mogelijk een subsidie voor het in dienst hebben van een BBL-leerling aan te vragen. Daarnaast is er ook subsidie in een aantal sectoren voor leerlingen BBL en BOL voor het T-rijbewijs. Een aantal sectoren geven daarnaast scholingsvouchers af.

Scholingsvouchers

Sociale partners in de sector Open Teelten (bloembollenteelt, landbouw, tuinbouw en boomkwekerij) en Glastuinbouw vinden het belangrijk dat werknemers zich constant ontwikkelen. Om deze reden zijn er in de Open Teelten zogenaamde scholingsvouchers beschikbaar. Met een scholingsvoucher ontvangt de werknemer een individueel budget van maximaal € 1.500,-. Dit budget is te besteden aan cursussen waarmee de groei en/of verdieping in de functie van de werknemer wordt gestimuleerd.

In de sector Glastuinbouw wordt gewerkt met loopbaanvouchers met een waarde van € 750,-. Met de loopbaanvoucher kan de werknemer in gesprek met een loopbaancoach. Samen gaan zij aan de slag met de loopbaanvraag van de werknemer. Dit kan gaan over persoonlijke groei, hogerop komen, ander werk binnen het eigen bedrijf of juist daarbuiten. Maar ook als de werknemer meer te weten wil komen over zichzelf. Welke talenten heeft de werknemer en hoe kun je deze beter benutten? Het doel van de loopbaanvoucher is medewerkers te stimuleren de regie te nemen in hun eigen loopbaan en daardoor wendbaar te blijven op de arbeidsmarkt.

2. Subsidieregeling praktijkleren

De subsidieregeling praktijkleren heeft als doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming (maximaal € 2.700,-) voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De subsidie kan aangevraagd worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zij controleert ook de naleving van de regeling.

Voorwaarden

Bedrijven komen in aanmerking voor subsidie als zij binnen één van de gestelde categorieën begeleiding bieden en voldoen aan de gestelde voorwaarden.

  • Leerlingen die een leer-werktraject volgen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo.
  • Deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo.
  • Studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen waarbij de Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO)-code van de opleiding valt binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving.
  • Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO.

Per onderwijscategorie gelden er andere voorwaarden. Op de website van het RVO kunt u de subsidie aanvragen. De aanvraagperiode start na afloop van ieder schooljaar en loopt tot en met uiterlijk 15 september. Kijk ook eens bij de tips voor aanvragers. Alle informatie kunt u nalezen op http://www.rvo.nl/praktijkleren.

3. Overige subsidies

Er zijn meer scholingssubsidies dan hierboven staan beschreven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan regionale subsidieregelingen. De adviseur leven lang ontwikkelen in uw sector kan u daar meer over vertellen en u eventueel ondersteunen bij een aanvraag.

 

0 Reacties

Laat een reactie achter