Subsidiemogelijkheden voor scholing

Subsidiemogelijkheden voor scholing
4 augustus 2020 Mirthe Post

Er zijn mogelijkheden om een subsidie te ontvangen voor de scholingskosten die u maakt. Denk aan:

  1. Colland Arbeidsmarkt subsidie
  2. Subsidieregeling praktijkleren
  3. Overige subsidies

 

1. Colland Arbeidsmarkt subsidie

Colland Arbeidsmarkt is het zogenaamde opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector agrarisch en groen. Colland stimuleert o.a. het vergroten van de vakkennis en vaardigheden van werknemers in de agrarische en groene sector. U kunt als werkgever via het Colland Administratie Systeem (CAS) een subsidie voor scholing bij het fonds aanvragen.

Het cursusaanbod is ingedeeld in herkenbare cursusgroepen, gebaseerd op de inhoud van de cursus. U bepaalt als werkgever – in overleg met uw werknemer– welke cursus wordt gevolgd en bij welke aanbieder. Per cursusgroep is vastgesteld wat de hoogte van de subsidie is. Klik hier voor meer informatie en een instructievideo.

Voor een aantal agrarische sectoren is het ook mogelijk een subsidie voor het in dienst hebben van een BBL-leerling aan te vragen. Daarnaast is er ook subsidie in een aantal sectoren voor het T-rijbewijs. Een aantal sectoren geven daarnaast scholingsvouchers af.

Voor een compleet overzicht van alle subsidiemogelijkheden van uw sector kijk op https://www.collandarbeidsmarkt.nl/subsidieregelingen/.

2. Subsidieregeling praktijkleren

De subsidieregeling praktijkleren heeft als doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming (maximaal € 2.700,-) voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De subsidie kan aangevraagd worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zij controleert ook de naleving van de regeling.

Per onderwijscategorie gelden er andere voorwaarden. Op de website van het RVO kunt u de subsidie aanvragen. De aanvraagperiode start na afloop van ieder schooljaar en loopt tot en met uiterlijk 15 september. Kijk ook eens bij de tips voor aanvragers.

Alle informatie kunt u nalezen op http://www.rvo.nl/praktijkleren.

3. Overige subsidies

Er zijn meer scholingssubsidies dan hierboven staan beschreven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan regionale subsidieregelingen. De adviseur leven lang ontwikkelen in uw sector kan u daar meer over vertellen en u eventueel ondersteunen bij een aanvraag.

 

0 Reacties

Laat een reactie achter